Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

SOSIONOMIN (AMK) OPETUSSUUNNITELMA

1

2

3

4

suoritusvuosi

 
08YYDINYDINOSAAMINEN 180 OP      
 08YYPESPERUSOPINNOT 15 OP      
 08AMPE

Ammatillisen vuorovaikutuksen perusteet 15 op

 

 

 

 

 

 
 08AMPE1

Osallistava taide itsetuntemuksen ja ryhmäytymisen välineenä 5op

 x

 

 

 

 

 
 08AMPE2

Sosiaalipedagogiikan ja sosiaalialan asiakastyön perusteet 5op

 x

 

 

 

 

 
 08AMPE3

Ammatillinen osaaminen ja asiantuntijaviestintä 5op

 x

 

 

 

 

 
08AMPE3AAmmatillinen osaaminen 1 opx     
01SUO

Asiantunitjaviestintä 4 op

x     
01SUOA

Asiantunitjaviestintä 3 op

x     
08INFVERInformaatiolukutaito ja verkkotyöskentely 1 OPx     
 08YYAMAMMATTIOPINNOT 165 OP      
 08SOKA

Sosiaalipedagoginen kasvatus- ja ohjausosaaminen 15 op

 

 

 

 

 

 
 08SOKA1

Ihmisen kasvu ja kehitys 5 op

 

 

 

 

 
 08SOKA2

Kasvuympäristöt 5 op

 

 

 

 

 
 08SOKA3

Kasvatus- ja ohjausosaaminen 5op

 x

 

 

 

 

 
 08HYMU

Hyvinvointipolitiikan muutossuunnat 15 op

 

 

 

 

 

 
 08HYMU1

Yhteiskunnan muutos, sosiaalihuollon tehtävät ja haasteet 5 op

 x

 

 

 

 

 
 08HYMU2

Yksilönä yhteiskunnassa 5 op

 x

 

 

 

 

 
 08HYMU3

Human Rights/Child´s Rights and English language 5 op

 x

 

 

 

 

 
 08HYMU3AHuman Rights (vaihtoehtoinen) 2op x     
 08HYMU3B Child´s Rights  (vaihtoehtoinen) 2 op x     
 08ENGLAN English language 3 op x     
 08SOOS

Sosiaalista osallisuutta tukeva asiakastyö 15 op

 

 

 

 

 

 
 08SOOS1

Sosiaalisen kuntoutumisen tukeminen 5 op

 x

 

 

 

 

 
 08SOOS2

Ryhmä- ja yhteisötason ohjaus 5op

 x

 

 

 

 

 
 08SOOS3

Lääkehoito ja ruotsi 5op

 x

 

 

 

 

 
08SOOS3ALääkehoito 2 opx     
01RUORuotsin kieli 3 opx     
01RUOSRuotsin kielen suullinen osuus 1,5 opx     
01RUOKRuotsin kielen kirjallinen osuus 1,5 opx     
 08MUOSSosiaalipedagogisen muutostyön osaaminen 15 op      
 08MUOS1Lastensuojelu 5op  x    
 08MUOS2Päihdetyö 5 op  x    
 08MUOS3Mielenterveystyö 5 op  x    
 08MUHA

Muutostyön harjoittelu 15 op

 

 

 

 

 

 
 08MUHA1

Muutostyön harjoittelu 15 op

 

 x

 

 

 

 
 08VANU

Sosiaalipedagoginen varhais- ja nuorisokasvatus ja perhetyö 30 op

 

 

 

 

 

 
 08VANU1

Varhaiskasvatus 10 op

 

 x

 

 

 

 
 08VANU2

Varhaiserityiskasvatus 5 op

 

 x

 

 

 

 
 08VANU3

Nuorisokasvatus 10 op

 

 x

 

 

 

 
 08VANU4Perhetyö 5 op  x    
 08AIPE

Sosiaalipedagoginen aikuistyö ja perhetyö 30op

1

2

3

4

suoritusvuosi

 
 08AIPE1

Työelämäosallisuutta vahvistava toiminta 5op

  x    
 08AIPE2Multicultural work 5 op  x    
 08AIPE3Keskusteluja ikääntymisestä 5 op  x    
 08AIPE4Voimavaraistavat menetelmät osallisuuden tukemisessa 5 op  x    
 08AIPE5Uudistuva aikuissosiaalityö - haasteet ja tulevaisuus 5 op  x    
 08AIPE6Perhetyö 5 op x    
 08SUHASuuntaava harjoittelu 15 op      
 08SUHA1Suuntaava harjoittelu 15 op  x   
 08HYKE

Hyvinvointipalveluiden kehittäminen 15 op

 

 

 

 

 

 
 08OTYR

Otetta osaamiseen -yrittäjyysosaaminen 5 op

 

 

 x

 

 

 
 08HYPA1

Johtaminen, esimiestyö ja työyhteisössä toimiminen 5 op

 

 

 x

 

 

 
 08TUKE

Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5 op

 

 

 x

 

 

 
08TUKE1Tutkiva kirjoittaminen 0,5 op  x   
08TUKE2

Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 4,5 op

  x   
 08SYHASyventävä harjoittelu 15 op      
 08SYHA1Syventävä harjoittelu 15 op  x   
08AONTSOPINNÄYTETYÖ      
 08OPN1415Opinnäytetyö 15 op      
 08OPN1Opinnäytetyön asiantuntijaisaaminen 1,  5 op     
 08OPN2Opinnäytetyö asiantuntijaisaaminen 2,  5 op   x  
 08OPN3Opinnäytetyö asiantuntijaisaaminen 3,  5 op     
 08YYSOTÄSOSIONOMIN TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 30 op

1

2

3

4

suoritusvuosi

 
 08ASKEAsiantuntijuuden kehittäminen 15 op       
 08TYMY1Counsellingosaaminen 5 op   x   
 08TYMU2Multiprofessional competence 5 op   x   
 08TYMU3Työyhteisöosaaminen 5 op   x   
 08AVAPVAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP      

ops1415-st-sosionomi.pdf 17.4.2014

Sosionomikoulutus-SOS1415-SOS14A-SPAI14-040914.pdf

  • No labels