Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hoitotyön koulutusohjelma 240 op, terveydenhoitaja AMK

Opetussuunnitelman rakenne, 240 op

 

Terveydenhoitajan ammattiin oppiminen

6 op

lukuvuosi

08ASVIES

Ammattiin oppiminen ja asiantuntijaviestintä

3

1-3

08PORT

Portfolio

3

1-3


 

 

Hoitotyön perustaidot

21 op

lukuvuosi

08LÄPE

Lääkehoidon perusteet

3

1

08TYÖTIE

Hoitotyön ja hoitotieteen perusteet

9

1

08ASVI

Asiantuntijaviestintä

3

1

08LÄTI1

Lääketieteen perusteet 1

6

1 

Perhehoitotyö ja pitkäaikainen sairastaminen

18 op

lukuvuosi

08KOAV

Hoitotyö kotona ja avoterveydenhuollossa

3

1

08SIPO

Sisätautipotilaan hoitotyö

8

1

08RUO

Ruotsinkieli

3

1

08LÄTI2

Lääketieteen perusteet 2

4

1


 

Perhehoitotyö lasten ja nuorten hoitotyössä sekä mielenterveys ja päihdetyössä

18 op

lukuvuosi

08PEHOPE

Perhehoitotyön perusteet

4

2

08LASNUO

Lasten ja nuorten hoitotyö

7

2

08MKP

Mielenterveys-, kriisi ja päihdetyö

7

2


 

Family Wellbeing and Health Promotion

18 op

lukuvuosi

08COW

Constructors of wellbeing

5

2

08HPN

Health promotion in Nordic countries

5

2

08NC

Nursing science

5

2

08ENGLAN

English language

3

2


 

Yksilön, perheen ja yhteisön terveydenhoitotyö I

12 op

lukuvuosi

08PENA

Perioperatiivinen ja naistentautien hoitotyö

6

3

08NEPE

Neuvola perheen hyvinvoinnin tukena

6

3

 

Yksilön perheen ja yhteisön terveydenhoitotyö II

13 op

lukuvuosi

08KOOP

Kouluikäisen ja opiskelijan terveydenhoitotyö

4

3

08KUTE

Kuntoutuksen ja terveyden edistämisen menetelmät 

6

3

08IKTE

Ikääntyneiden terveyden edistäminen

3

3


 

Yksilön, perheen ja yhteisön terveydenhoitotyö III

10 op

lukuvuosi

08TYÖTE 

Työikäisen terveydenhoitotyö,
työterveyshuolto ja työlääketiede

4

4

08YMYH

Ympärisön ja yhteisön terveydenhoitotyö

3

4

08TEYH

Terveydenhoitaja yhteiskunnallisena vaikuttajana

3

4


 

Johtaminen, laatu ja yrittäjyys sosiaali- ja terveysalalla

9 op

lukuvuosi

08JOHTA

Johtaminen ja laatu

5

4

08YRIT

Yrittäjyys 

4

4 

Tutkimus- ja kehittämisosaaminen

10 op

lukuvuosi

08KEH1 

Asiantuntijaosaaminen työelämän tutkimus- ja kehittämistoiminnassa

3

2

08KEH2

Informaatio-osaaminen

1

2

08KEH3

Tieteellinen raportointi

1

4

08TUT1

Tutkimusmenetelmät 1

2

3

08TUT2

Tutkimusmenetelmät 2

2

3

08TUT3

Tutkimusmenetelmät 3

1

3


 

Harjoittelu

100 op

lukuvuosi

08HAR106

Harjoittelu 1

8

1

08HAR206

Harjoittelu 2

10

1

08HAR306

Harjoittelu 3

10

2

08HAR406

Harjoittelu 4

10

2

08HAR506

Harjoittelu 5

10

3

08HAR606

Harjoittelu 6

10

3

08HAR706

Harjoittelu 7

12

4

08HAR806

Harjoittelu 8

10

4


 

Harjoitteluun sisältyvä opinnäytetyö

10 op

lukuvuosi

08IDE

Suunnitelmaseminaari

3

3

08TOT

Toteutusvaihe/Esittelyseminaari

7

3

08ARV

Julkaisuseminaari

5

4


 

Harjoitteluun sisältyvä terveydenhoitajatyön kehittämistehtävä

5 op

lukuvuosi

08TEKE 

Terveydenhoitajatyön kehittämistehtävä

5

4


 

 Vapaasti valittavat opinnot

5 op

lukuvuosi

08VAP0 

  Vapaasti valittavat opinnot

5

4

 

  File Modified
PDF File thops09-TH_AMK.pdf OPS 2009 Sep 09, 2009 by Sami Simpanen
  • No labels