Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hoitotyön koulutusohjelma 240 op, terveydenhoitaja AMK

Opetussuunnitelman rakenne, 240 op

1. vuositeema: Terveydenhoitaja hoitotyön ammattilaisena

 

Terveydenhoitajan ammattiin oppiminen

9 op

lukuvuosi

08AMMPOR

Ammattiin oppiminen

5

1-4

01SUO

Asiantuntijaviestintä

4

1-2

   

Hoitotyön perustaidot

25 op

lukuvuosi

08HOPE1

Lääkehoidon perusteet

3

1

08HOPE2

Hoitotyön ja hoitotieteen perusteet

9

1

08HOPE3

Lääketieteen perusteet 1

5

1

08HOPE4

Hoitotyön perustaitojen harjoittelu

8

1

 

Perhehoitotyö ja pitkäaikainen sairastaminen

29 op

lukuvuosi

08PEHO6

Sisätautipotilaan hoitotyö ja hoitotyö kotona ja avoterveydenhuollossa

11

1

01PRUO

Ruotsin kieli

3

1

08PEHO3

Lääketieteen perusteet 2

5

1

08PEHO4

Kliinisen osaamisen harjoittelu

10

1

2. vuositeema:Terveydenhoitaja hoitotyön osaajana moniammatillisessa työssä

 

Perhehoitotyö lasten ja nuorten hoitotyössä sekä mielenterveys ja päihdetyössä

28 op

lukuvuosi

08PELAN1

Perhehoitotyön perusteet

4

2

08PELAN2

Lasten ja nuorten hoitotyö

7

2

08PELAN3

Mielenterveys-, kriisi ja päihdetyö

7

2

08PELAN4

Perhehoitotyön harjoitelu 1

10

2

 

Family Wellbeing and Health Promotion

28 op

lukuvuosi

08FAM1

Constructors of wellbeing

5

2

08FAM2

Health promotion

5

2

08FAM3

Evidence based practice in nursing

5

2

08ENGLAN

English language

3

2

08FAM4

Perhehoitotyön harjoittelu 2

10

2

3. vuositeema: Terveydenhoitaja terveyden edistäjänä

     

Yksilön, perheen ja yhteisön terveydenhoitotyö I

21 op

lukuvuosi

08YKPE1

Perioperatiivinen ja naistentautien hoitotyö

6

3

08YKS2

Kuntoutuksen ja terveyden edistämisen menetelmät

6

3

08YKS3

Ikääntyneiden terveyden edistäminen

3

3

08YKPE3

Terveydenhoitotyön harjoittelu 1

3

     

Yksilön perheen ja yhteisön terveydenhoitotyö II

29 op

lukuvuosi

08YKPE2

Neuvola perheen hyvinvoinnin tukena

6

3

08YKS1

Kouluikäisen ja opiskelijan terveydenhoitotyö

3

08YKS4

Terveydenhoitotyön harjoittelu 2

19

3

4. vuositeema: Terveydenhoitaja terveydenhoitotyön kehittäjänä

     

Yksilön, perheen ja yhteisön terveydenhoitotyö III

17 op

lukuvuosi

08PETE1 

Työikäisen terveydenhoitotyö,
työterveyshuolto ja työlääketiede

4

4

08PETE2

Ympärisön ja yhteisön terveydenhoitotyö

3

4

08PETE3

Terveydenhoitaja yhteiskunnallisena vaikuttajana

3

4

08PETE4

Terveydenhoitotyön harjoittelu 3

7

4

     

Johtaminen, laatu ja yrittäjyys sosiaali- ja terveysalalla

19 op

lukuvuosi

08JOLA1

Johtaminen ja laatu

5

4

01PJYT

Yrittäjyys 

4

4

08JOLA4

Terveydenhoitotyön päätöksenteon ja johtamisen harjoittelu

10

4

 

Tutkimus- ja kehittämisosaaminen

10 op

lukuvuosi

08KEME

Kehittämismenetelmät

4

2-3

08TUME

Tutkimusmenetelmät

6

2-3

     

Harjoitteluun sisältyvä terveydenhoitajatyön kehittämistehtävä

5 op

Lukuvuosi

08KETE1 

Terveydenhoitajatyön kehittämistehtävä

5

4

     

 Vapaasti valittavat opinnot

5 op

Lukuvuosi

     08VAP   

  Vapaasti valittavat opinnot

5

4

 

  File Modified
PDF File thops12-13.pdf TH OPS Mar 28, 2012 by Sami Simpanen
PDF File thops12-250512-1017-33182.pdf May 25, 2012 by soikksar

  • No labels