Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

YDINOSAAMINEN 150 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

04PERU105 PERUSOPINNOT 105 OP

 x

 x

 x

 

 

04POVIV15 Viestintä ja vuorovaikutustaidot 15 op

 x

 

 

 

 

01SUO Asiantuntijaviestintä 4 opx    

01RUO Ruotsin kieli 3 op

x

    
01ENG Englannin kieli ja viestintä 3 op *x    

04LII010 Yhteisöviestintä ja monikulttuurisuustaidot 5 op *

x

 

 

 

 

47POICT45 ICT-OSAAMINEN 45 OP

 x

 

 

 

47WWWTUO015 WWW-tuotanto 15 op

 x

 

 

 

 

47IOWT005 WWW-teknologiat 5 opx    
47IOKK003 Kuvankäsittely 3 opx    

47IOWJ003 WWW-julkaiseminen 3 op TAI
47IOVP003 Verkkopalvelut 3 op

x

 

 

 

 

47IOPP004 Projektityöskentelyn perusteet 4 opx    
47ICTJÄR015 Järjestelmät 15 opx    
47IOOP004 Ohjelmoinnin perusteet 4 opx    
47IOTT004 Tietoverkot ja tietoturva 4 opx    
47IOKL003 Käyttöjärjestelmät ja laitteistot 3 opx    
47IOJP004 Green ICT -järjestelmä projekti 4 opx    
47SOVEL015 Sovellukset 15 op x   
47IOTV004 Tietovarastot 4 op x   

47YOJV004 Olio-ohjelmoinnin perusteet 4 op TAI
47IOMTS04 Modulaariset tietojärjestelmät ja sovellukset 4 op

 x   
47KICE003 ICT English 3 ECTS x   
47IOSP004 Green ICT -sovellusprojekti 4 op x   

04POYRL45 Yrittäjyys ja liiketoiminta 45 op

 x

 

 

04YLLT015 Liiketoiminta tutuksi 15 op

 x

 

 

 

 

04YLYLH03 Yrityksen liiketoiminta ja henkilöstö 3 op *

x

 

 

 

 

04YLLOG03 Logistiikka 3 op *x    
04YLTH003 Taloushallinto 3 op *x    
04YLMM003 Markkinointi ja myynti 3 op *x    
04YLAN003 Asiakasviestintä ja neuvottelutaidot 3 op *x    
* Yritysportfolioon kuuluvat opintojaksot     

04YLDPT15 Digitaalisuus palveluliiketoiminnassa 15 op

 

 

 

 

04YLPL005 Palveluliiketoiminta 5 op

 

x

 

 

 

04YLDP005 Digitaalisuus palveluissa 5 op

 

x

 

 

 

04YLDPS05 Digitaalisen palvelun suunnittelu 5 op 

 

x

 

 

 

04YLYK015 Yrittäjyys ja kehittäminen 15 op

 

 

 

04YLTKM05 Työelämän kehittämisen menetelmät 5 op x   
04YLYT005 Yritystoiminta 5 op  x  
04YLIAT05 ICT-ammattilaisen tutkimusmenetelmät 5 op  x  

HARJOITTELU 30 OP

1234suoritusvuosi
Osa 1 10 op  x  
Osa 2 10 op  x 
Osa 3 10 op   x 
OPINNÄYTETYÖ 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Osa 1 5 op  x  
Osa 2 5 op   x 
Osa 3 5 op   x 

TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 60 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

47AMMAT45 Ammattiopinnot 45 op

 

 x

 

 

47AOILK15 ICT liiketoiminnassa ja kouluttajataidot 15 op

 

x

 

 

 

47AOKT005 Kouluttajataidot 5 op x   
47AOTST05 Toimistosovellusten tehokäyttö 5 op    
47AOWSS05 Web-sivusto sisällönhallintajärjestelmällä 5 op x   

47AOIH015 ICT hyvinvointialalla 15 op

 

 

 

 

47AOJSP05 Julkisen sektorin palveluprosessit 5 op  x  
47AOTP005 Terveydenhuollon palvelujärjestelmät 5 op  x  
47AOHM005 Hyvinvointiteknologian mahdollisuudet 5 op  x  

47AOIP015 IT Project 15 ECTS

 

 

x

 

 

47AOPIP05 Practices in IT Project 5 ECTS  x  
47AOPCR05 Project Communication and Reporting 5 ECTS    
47AORLP05 Real Life IT Project 5 ECTS  x  
47AOAAD15 Agile Web Application Development 15 ECTS     
47AOADM05 Agile Software Development Methods 5 ECTS     
47AOWAD05 Web Application Development 5 ECTS     
47AOADP05 Agile Web Application Development Project 5 ECTS     
47AOISD15 Information Systems Design and Management 15 ECTS     
47AOSAD05 Information Systems Analysis and Design 5 ECTS     
47AOMAIS5 Management and Acquisition of Information 5 ECTS     
47AOCMIS5 Communication Models in ICT Services 5 ECTS     
47AOEBS15 eBusiness Solutions 15 ECTS     
47AOEC005 eCommerce 5 ECTS     
47AOEB005 eBusiness 5 ECTS     
47AOPEBD5 Practical eBusiness Develpoment 5 ECTS     

04VAPVA15 Vapaasti valittavat opinnot 15 op

 

x

 

x

 


ops1415-lt-tietojenkasittely.pdf 11.7.2014

Tietojenkäsittelyn-koulutus-IT14_29102014.pdf

  • No labels