Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 60 OP

Ammattiopinnot 45 op

Opiskelija valitsee tutkintoonsa kolme 15 op:n moduulia täydentäviä ammattiopintoja oman kiinnostuksensa mukaan. Niillä hän voi profiloida omaa osaamistaan ja suunnata omia ammatillisia tavoitteitaan. Täydentävät ammattiopinnot on mahdollista valita tietojenkäsittelyn täydentävien ammattiopintojen tarjonnasta tai kokonaan toisen ammattialan tarjonnasta.

  • No labels