Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04YLDPS05 DIGITAALISEN PALVELUN SUUNNITTELU 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

    • osaa suunnitella digitaalisen palvelun käyttäjälähtöisesti
    • osaa kuvata digitaalisen palvelun
    • osaa arvioida digitaalisuuden merkitystä liiketoiminnassa
    • osaa arvioida digitaalisen palvelun liiketoimintamalleja

Sisältö

Monialainen suunnittelu; sähköinen liiketoiminta; digitaalisten palveluiden ansaintalogiikka ja liiketoimintamallit; käyttäjälähtöinen suunnittelu; avoin innovaatio

Toteutus ja arviointi

1. Lähiopetus: Aktiivisuus lähiopetuksessa ja oppimistehtävät; suunnitteluprojekti.

2. Etäopetus: Itsenäinen tehtäväkokonaisuus.

Arviointi asteikolla 0 – 5. Tarkemmat arviointikriteerit toteutuksen käynnistyessä.

Oppimateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali toteutuksen käynnistyessä.

 

 

  • No labels