Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04YLDP005 DIGITAALISUUS PALVELUISSA 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa tunnistaa ja vertailla erilaisia digitaalisia palveluita
  • osaa arvioida digitaalisuuden tuomaa lisäarvoa palveluissa
  • osaa arvioida digitaalisten palveluiden käytettävyyttä
  • osaa arvioida digitaalisen palvelun liiketoimintamahdollisuuksia

Sisältö

Digitaaliset palvelut; digitaalisuus toimintaympäristön muutoksena; digitaalisuus lisäarvona; digitaaliset palvelut arvon luomisessa; digitaalisten palveluiden käytettävyys; digitaaliset palvelut liiketoimintana; digitaalisuuden integrointi palvelukokonaisuuksiin

Toteutus ja arviointi

  1.  Lähiopetus: Aktiivisuus lähiopetuksessa ja oppimistehtävät.
  2.  Etäopetus: Itsenäinen tehtäväkokonaisuus. Arviointi asteikolla 0 – 5. Tarkemmat arviointikriteerit toteutuksen käynnistyessä

Oppimateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali toteutuksen käynnistyessä.

 

  • No labels