Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

YDINOSAAMINEN 150 OP

Harjoittelu 30 op

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa tehdä omien ammatillisten tavoitteiden kannalta keskeisiä käytännön työtehtäviä
  • osaa soveltaa alan osaamistaan työelämässä
  • osaa asettaa itselleen tavoitteita ammatillisen osaamisensa laajentamiseksi ja syventämiseksi
  • osaa raportoida ammatillisen kehittymisprosessinsa

Työharjoittelu suositellaan suoritettavaksi 3. lukuvuoden syyslukukaudella. Opiskelija hankkii työharjoittelupaikan itse ja opettajat ohjaavat työharjoittelua. 

  • No labels