Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

47AOHM005 HYVINVOINTITEKNOLOGIAN MAHDOLLISUUDET 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa suunnitella teknologiaa hyödyntävän palvelun asiakkaan hyvinvoinnin tukemiseksi

  • osaa kuvata hyvinvointipalvelun ja liittää sen olemassa oleviin prosesseihin

  • osaa arvioida hyvinvointipalvelun käyttäjäkokemusta

  • osaa ohjata ja tukea asiakasta teknologiaa hyödyntävän hyvinvointipalvelun käyttöönotossa

  • osaa kuvata hyvinvointipalvelun liikeideana

Sisältö

Käyttäjäkokemus, käytettävyys, hyvinvointiteknologia, hyvinvointipalvelu, palvelukuvaus, liikeidea.

Edeltävä osaaminen

60 op tutkinnon opintoja.

Toteutus ja arviointi

Projektina. Arviointi asteikolla 1–5.

Oppimateriaali

Ajankohtainen materiaali.

 

  • No labels