Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

AMMATTIOPINNOT 45 OP

47AOIH015 ICT HYVINVOINTIALALLA 15 op

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa kuvata julkisen sektorin palveluprosesseja ja arvioida niiden suorituskykyä
  • osaa kuvata terveydenhuollon palvelu- ja tietojärjestelmiä sekä tunnistaa niiden tulevaisuuden haasteita
  • osaa suunnitella käyttäjälähtöisiä palveluja hyvinvointiteknologiaa hyödyntäen  

 

  • No labels