Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

AMMATTIOPINNOT 45 OP

47AOILK15 ICT LIIKETOIMINNASSA JA KOULUTTAJATAIDOT 15 OP

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

  • kehittää liiketoimintaa IT:tä hyödyntäen
  • tuottaa ratkaisuja työelämän tarpeisiin toimistosovelluksien avulla
  • suunnitella ja kehittää web-sivuston käyttäjäkeskeisesti sisällönhallintajärjestelmällä
  • suunnitella, toteuttaa ja arvioida koulutustapahtuman
  • No labels