Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

47AOJSP05 JULKISEN SEKTORIN PALVELUPROSESSIT 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa ottaa huomioon julkisen sektorin toimintaa säätelevää lainsäädäntöä

  • osaa kuvata julkisen sektorin toimintaprosesseja sekä arvioida niiden suorituskykyä ja merkitystä organisaation toiminnalle

  • osaa tunnistaa julkisen sektorin toimintaprosesseja tukevia ja mahdollistavia tietojärjestelmiä

  • osaa etsiä ratkaisuja palveluprosessien vaikuttavuuden tehostamiseen tietojärjestelmiä hyödyntäen

  • osaa arvioida palveluprosesseja asiakaslähtöisesti

Sisältö

Prosessien kuvaus, hankintalait, palvelusopimukset, suorituskyvyn arviointimenetelmät, julkisen sektorin tietojärjestelmät, asiakaslähtöisyys.

Edeltävä osaaminen

60 op tutkinnon perusopintoja.

Toteutus ja arviointi

Luennot, oppimistehtävät.

Arviointi asteikolla 1–5.

Oppimateriaali

Luennoitsijan ilmoittama materiaali.

 

 

 

  • No labels