Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 47AOKT005 KOULUTTAJATAIDOT 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa organisoida ja analysoida osaamiskartoituksen
  • osaa rakentaa eOppimisympäristön
  • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida IT:n käyttöön liittyvän koulutustapahtuman
  • osaa viestiä tehokkaasti, selkeästi ja asiakaslähtöisesti
  • osaa hahmottaa IT-koulutuspalvelumarkkinat ja tunnistaa koulutuspalvelun liikeideana

Sisältö

Osaamiskartoitus, eOppimisympäristö, tekijänoikeudet, pedagogisia malleja, koulutusmetodeita, koulutuksen arviointimenetelmiä, koulutuspalvelumarkkinat, liikeidea.

Suoritustapa ja arviointi

1. Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, yksilö- ja ryhmätehtävät ja tentti.

2. Etäopetus: Oppimistehtävät.

3.Työelämäyhteistyö: Koulutustapahtuman suunnittelu ja toteutus paikalliselle organisaatiolle.

Arviointi asteikolla 1–5.

Opiskelumateriaali

Luennoitsijan ilmoittama materiaali.

 


  • No labels