Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

YRITTÄJYYS JA LIIKETOIMINTA 45 OP

04YLLT015 Liiketoiminta tutuksi 15 op

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

  • selittää yrityksen liiketoiminnan kokonaiskuvan
  • esitellä yrityksen liiketoiminnan osa-alueet ja antaa esimerkkejä niiden tehtävistä
  • mallintaa yrityksen keskeisimmät prosessit
  • arvioida yrityksen toimintaa kehittämisen näkökulmasta
  • toimia projektiryhmässä

Yritysportfolio on oppimis- ja arviointimuoto, joka yhdistää Liiketalouden perusopintoja ja toteuttaa integroivaa pedagogiikkaa: opintojaksojen tehtävät sovelletaan opiskelijatiimin itse valitsemaan kohdeyritykseen. Yritysportfoliotyöskentelyn tavoitteena on saada laaja käsitys yrityksen toiminnasta ja soveltaa perusopintojen teoriatietoja käytännön liiketoimintaan TKI-hengessä. Työskentelyn tulokset kootaan sähköiseksi tietokokoelmaksi, joka esitellään ja luovutetaan kohdeyritykselle yritysportfolioseminaarissa. Tietopaketti voi toimia esimerkiksi perehdyttämisen apuna ja tarjota ideoita yritystoiminnan kehittämiseksi. STTK on myöntänyt Yritysportfoliolle työelämätietouden kehittämispalkinnon. Kaikki tämän moduulin opintojaksot liittyvät Yritysportfolioon. 

  • No labels