Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04YLLOG 03 LOGISTIIKKA 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa kuvailla yrityksen logistiikan osa-aluetta
  • osaa suunnitella yrityksen kannattavuutta logistiikan näkökulmasta
  • osaa nimetä logistiikan keskeiset toiminnot
  • osaa käyttää menetelmiä toiminnan kehittämiseen ja valvontaan
  • osaa kuvata toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) periaatteet

Sisältö

Logistiikkakäsite, liiketoiminnan kannattavuus, hankintatoimi, varastointi, tuotanto, jakelu- ja kuljetukset, ympäristölogistiikka ja ohjausmenetelmät.

Edeltävä osaaminen

-

Toteutus ja arviointi

  1.  Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, oppimistehtävät, yritysvierailu .
  2.  Etäopetus: Yritysportfoliotehtävä. Arviointi asteikolla 0 – 5.

 

Oppimateriaali

Luennoitsijan ilmoittama materiaali.

  • No labels