Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04YLMM003 MARKKINOINTI JA MYYNTI 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa toimia asiakaslähtöisesti
  • osaa kuvata markkinoinnin ja myynnin keskeiset toiminnot
  • osaa analysoida IT-alan myyntityötä
  • osaa suunnitella digitaalisen toimintaympäristön käyttöä markkinointiin

Sisältö

Asiakassuhdemarkkinoinnin perusteet, markkinoinnin sisäinen ja ulkoinen toimintaympäristö, ostokäyttäytyminen B2B ja B2C -markkinoilla, digitaalisen kuluttajan käyttäytyminen, markkinoinnin kilpailukeinot: tuote, hinta, saatavuus ja markkinointiviestintä, myynnin ja asiakkuudenhallinnan rooli yrityksessä, ympäristövastuullisuus markkinoinnissa, kumppanuusverkostot ja -markkinointi.

Edeltävä osaaminen

-

Toteutus ja arviointi

Integroidaan Asiakasviestintä ja neuvottelutaidot -opintojaksoon. 

  1.  Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, yksilö- ja ryhmätehtävät ja tentti.
  2.  Etäopetus: Yritysportfoliotehtävä. Arviointi asteikolla 0 – 5 .

Oppimateriaali

Luennoitsijan ilmoittama materiaali.

 

 

  • No labels