Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

01KOOD1 OSA 3 10 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa tehdä omien ammatillisten tavoitteiden kannalta keskeisiä käytännön työtehtäviä
  • osaa analysoida ja raportoida ammatillisen kehittymisprosessinsa

Sisältö

Henkilökohtainen ammatillinen kasvu.

Edeltävä osaaminen

Osa 2

Toteutus ja arviointi

1. Lähiopetus: Ohjaustapaaminen, esitys ja opponontointi loppuseminaarissa.
2. Etäopetus: loppuraportti.  Työelämässä suoritettavat ammatilliset työtehtävät.
Arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty.

Oppimateriaali

Ohjaajan kanssa sovittu materiaali.

  • No labels