Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04YLPL005 PALVELULIIKETOIMINTA 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa tarkastella palvelua liiketoimintana
  • osaa huomioida palveluliikennetoiminnan erityispiirteet toiminnassaan
  • osaa vertailla erilaisia palvelukonsepteja
  • osaa arvioida palvelun onnistumista

Sisältö

Palveluliiketoiminnan erityispiirteet, haasteet ja mahdollisuudet; palvelu liiketoimintana, tuotteena ja kilpailutekijänä; palveluiden erityispiirteet; erilaiset palvelukonseptit; asiakkaan palvelupolku

Toteutus ja arviointi

  1.  Lähiopetus: Aktiivisuus lähiopetuksessa ja oppimistehtävät.
  2.  Etäopetus: Itsenäinen tehtäväkokonaisuus. Arviointi asteikolla 0 – 5. Tarkemmat arviointikriteerit toteutuksen käynnistyessä

Oppimateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali toteutuksen käynnistyessä.

  • No labels