Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

PERUSOPINNOT 105 OP

Perusopinnot koostuvat opinnoista, jotka varmistavat opiskelijan ammatillisen perusosaamisen. Tietojenkäsittelyn tradenomin perusosaaminen sisältää sekä ICT-osaamista että liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamista. Lisäksi perusosaaminen pitää sisällään yleisiä kompetensseja kuten viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.

  • No labels