Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

01RUO RUOTSI 3 OP

01RUOK RUOTSIN KIELI KIRJALLINEN

01PRUOS RUOTSIN KIELI SUULLINEN

Osaamistavoitteet

Opintojakso on eurooppalaisen viitekehyksen tasolla B1:

”Ymmärtää pääkohdat selkeistä yleiskielisistä viesteistä, joita esiintyy usein esimerkiksi työssä, koulussa ja vapaa-aikana. Selviytyy useimmissa tilanteissa matkustaessaan kohdekielisillä alueilla. Pystyy tuottamaan yksinkertaista, johdonmukaista tekstiä tutuista itseään kiinnostavista aiheista. Pystyy kuvaamaan kokemuksia ja tapahtumia, unelmia, toiveita ja tavoitteita. Pystyy perustelemaan ja selittämään lyhyesti mielipiteitä ja suunnitelmia. ”

Yllä oleva kuvaus antaa taitotason, mutta se perustuu yleiskielen tavoitteisiin. Kuvausta sovelletaan ammattialakohtaisesti.

Sisältö

Asiatyylinen viestintä (suullinen ja kirjallinen)

  • keskustelutaidot (sosiaalinen kanssakäyminen, tapaamiset, vierailut)
  • puhelintilanteet
  • työpaikkahakemus + CV
  • sähköposti.

Tietolähteiden käyttö ja sanakirjojen käyttö, lukutekniikka

  • oman alan tekstit ja perussanasto.

Omasta koulutuksesta kertominen

Rakenteita tarpeen mukaan

Kulttuurituntemus, oppimaan oppiminen ja oppimisstrategiat kuuluvat läpäisyaiheina kaikkiin osa-alueisiin.

Edeltävä osaaminen

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää lukion B-kielen tasoista kielen hallintaa. Kaikki opiskelijat osallistuvat ennen ruotsin kielen opintojen alkua kirjalliseen lähtötasokokeeseen (poikkeuksena opiskelijat, jotka ovat ylioppilaskokeessa saaneet kyseisestä kielestä arvosanan M, E tai L). Kokeessa hylätyt ohjataan täydentämään kielitaitoaan.

Toteutus ja arviointi

Opintojakso suoritetaan osallistumalla aktiivisesti lähiopetukseen ja läpäisemällä hyväksytysti suullinen ja kirjallinen tentti. Opiskelijalla on myös mahdollisuus suorittaa korvaava koe (näyttökoe), mikäli hän katsoo omaavansa siihen valmiudet. Näyttökoe käsittää suullisen ja kirjallisen osion ja edellyttää opiskelijan koulutusohjelman ammatillisen perussanaston hallintaa. Hyväksytty suoritus vastaa ruotsin kielen 3 opintopisteen laajuisten opintojen suorittamista.

Arviointi asteikolla 1 – 5.

Oppimateriaali

Koulutusohjelmakohtainen materiaali.

  • No labels