Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04YLTH003 TALOUSHALLINTO 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa kuvailla taloushallinnon merkityksen yrityksessä
  • osaa tulkita yrityksen kirjanpitoa
  • osaa tulkita tilinpäätöstä ja selostaa kassavirran muodostumisen
  • osaa arvioida yrityksen taloudellista tilannetta tilinpäätöslaskelmien perusteella

Sisältö

Laskentatoimen tehtävät, kirjanpitovelvollisuus yritystoiminnassa ja arvonlisäveron määräytyminen tuloslaskelman ja taseen sisältö, yrityksen kassavirran muodostuminen ja taloudellisten tunnuslukujen arviointi.

Edeltävä osaaminen

-

Toteutus ja arviointi

  1.  Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, yksilö- ja ryhmätehtävät ja tentti.
  2.  Etäopetus: Yritysportfoliotehtävä. Arviointi asteikolla 0 – 5.

Oppimateriaali

Tomperi, S. Käytännön kirjanpito ja harjoituskirja. Uusin painos. Edita. Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali.

 

  • No labels