Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 60 OP

Vapaasti valittavat opinnot 15 op

Opiskelija valitsee tutkintoonsa vapaasti 15 op opintoja oman kiinnostuksensa mukaan. Opinnot on mahdollista valita tietojenkäsittelyn opintojen tarjonnasta tai kokonaan toisen ammattialan tarjonnasta.

  • No labels