Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman ydinosaaminen koostuu opinnoista, jotka varmistavat opiskelijan alan ammatillisen osaamisen. Tietojenkäsittelyn tradenomin tutkintoon sisältyy 150 op ydinosaamista, jonka puitteissa opiskelija hankkii osaamista mm. liiketoiminnasta, yrittäjyydestä, digitaalisista palveluista, WWW-tuotannosta, sovelluskehityksestä, ICT-järjestelmistä, työelämän kehittämisen menetelmistä sekä  viestintä- ja vuorovaikutustaidoista.

  • No labels