Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04YLYT005 Yritystoiminta 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa kuvata yrittäjyyden perusteita ja suomalaista yritystoimintaa
  • osaa arvioida liiketoimintamahdollisuuksia
  • osaa analysoida liikeideaa ja arvioida sen menestymismahdollisuuksia
  • osaa laatia liiketoimintasuunnitelman

Sisältö

Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys. Yrittäjyys Suomessa. Toimintaympäristöanalyysi. Liikeidea ja sen merkitys. Liiketoimintasuunnitelman osa-alueet sekä rahoitus- ja kannattavuuslaskelmat. Liikeideavideo ja liikeideakilpailu.

Suoritustapa ja arviointi

Lähi- ja etätyöskentely: oppimistehtävät, liiketoimintasuunnitelma ja harjoitustyöseminaari. Arviointi: Liiketoimintasuunnitelma ja liikeideavideo asteikolla 0-5, harjoitustyöseminaari/tentti.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

  1. Verkkototeutus, aloitusinfo. Tehtävät kuten lähikurssilla, tentti. Arviointi: liiketoimintasuunnitelma ja tentti asteikolla 0-5.
  2. NY Oma yritys -ohjelma. Toteutus: vuosikellon mukaan. Arviointi: hyväksytty/hylätty.
  3. Toiminta opiskelijoiden osuuskunnassa. Arviointi: hyväksytty/hylätty.

Opiskelumateriaali

Repussa oleva ja erikseen sovittava materiaali.

 

 

  • No labels