Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Yhteiset tavoitteet ja toteutuminen TopLaaja 5

Ks. toimintasuunnitelmat 2013-14 koulutuksenjärjestäjittäin 

Ekami 2013-14 | Esedu 2013-14) | PKKY 2013 - 14 | Point College 2013-14 | Salpaus 2013-14 | SamiEdu 2013-14

Ks. Yhteiset tavoitteet ja toteutuminen 2012-13


Vastuutaho /-t


Verkoston yhteiset tavoitteet 2013- 2014

Pedagogisen kehittämistyön keskeiset tavoitteet ja odotettavissa olevat tuotokset
Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden 2013 aloitustilaisuus


Tulokset 2014


Jatkotoimenpiteet
(2014 jälkeen)

Kaikki

Tarkistetaan toimintatapoja (laadunvarmistus), jotta hallitusohjelman ja KESUN tahtotila:

  • työelämälähtöisyys
  • osaamisperusteisuus 
  • yksilölliset, joustavat opintopolut voivat toteutua.

Hyödynnetään aiemmin syntyneitä toimintamalleja ja kehitetään niitä edelleen
Toteutetaan vertaiskehittämistä tavoitteena osaamisen jakaminen verkoston kesken;
huomioidaan uuden kumppanin mukaantulo verkostoon (Jyväskylän ammattiopisto)

 

 

Kaikki

Työssäoppimisen pedagogiikan edelleen kehittäminen: oppimisen ja osaamisen arviointi

 

 

Salpaus
Samiedu?

 

 

 

Salpaus
Samiedu
Jyväskylä

 

 

 

Ekami
Esedu
Salpaus

 

 

 

PKKY
Ekamo?

Erilaisten oppijoiden yksilöllisten tarpeiden huomioon ottaminen

 

 

Kaikki
Salpaus

Uuden teknologian ja sosiaalisen median mahdollisuuksien hyödyntäminen mm. oppimisprosessin
näkyväksi tekemisessä, mobiiliohjauksessa ja vertaisoppimisessa. Kokeiluissa hyödynnetään ja
sovelletaan käytäntöön aiemmin TopLaajan some/tvt-tiimin laatimia ohjeistuksia ja toimintamalleja.

 

 

 

Painopiste 1.
Mallinnetaan erilaiset koulutusreitit ammatillisen perustutkinnon suorittamiseen ja
luodaan käytäntöjä erilaisten vaihtoehtoisten suorittamistapojen yhdistämiseen ja
vuorotteluun. Ohjeistetaan eri vaihtoehtoihin liittyvät keskeiset toimenpiteet.
Miten em. toimintaa koordinoidaan, ohjataan, opon rooli? Selvitetään myös, millaisia
toimenpiteitä edellyttää erilaisten oppijoiden huomiointi
("huiput" ja muut erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat)

 

 

 

Painopiste 2.
Selvitetään koulutuksen järjestäjän rakenteiden muutostarpeita ja
vaatimuksia opettajan työn muutokseen.