Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Koosteet TYÖSUUNNITELMA | bit.ly/tutkivamindmap | DOKUMENTOINTI | TUOTOKSETOPE- JA HANKEBLOGIT | OPISKELIJABLOGIT
Verkossa
FB MobiiliTOP | Tablet-laitteet opetuksessa | 12CKuntu wiki | Mobiilit ohjaajat
Intrat
AD OPETTAJILLE | Hankeverkosto Elgg | TutKIVA 2 -jatkorahoitus

TYÖLISTALLA alakohtaiset apps-suositukset | Työpaja pe 15.8. | Tulosten itsearviointia | Mallinnusharjoituksia BloPo, Aaci, TAO, Palvelut pelaa, siis relaa, QR-suunnistus

Hankkeen
esittelyanimaatio
kesto 1:30 min


AJANKOHTAISET KEVÄT 2015

SYKSY 2014

 Lisätietoa

xTune mahdollistaa asiantuntijuuden löytämisen, jakamisen ja yhdistämisen, sekä yhteisen työskentelyn verkossa. Mukana on ripaus pelillisyyttä. 2014 pilottia jatkettiin vuodella! xTune on menestynyt myös kilpailuissa maailmalla.

Repotronic on projektinhallintajärjestelmä, jossa tullaan tekemään mm. työajanseurannat sähköisesti. Repo tarjoaa hankkeille myös suunnittelu- ja taloudenhallinnan seurannan työvälineitä verkossa. Palvelu toimii myös mobiililaitteilla.

AIKATAULU 2013-14

 Hankkeen tavoitteet ja kuvaus

 

 Toiminnan seuranta

Väliselvitys 15.1.2014

Rahoitus ja talouden seuranta

 • Projektitalous lähettänyt maksatushakemuksen 9.1.2014, ilmoitettu siirtoja Muut kulut -kohdan sisällä
 • Projektitalous lähettänyt maksatushakemuksen 5/2014
 • Projektitalous lähettää maksatushakemuksen 9/2014 (ajalta 5-8/2014)

Toiminnan seuranta

 • Toimintasuunnitelma 2013
 • Toimintasuunnitelman tarkistus 1/2014
 • Toimintasuunnitelman tarkistus 6/2014
 HANKETAPAAMISET SYKSY 2014

TAPAAMISET myös kootusti GD:ssa

11) Työpaja 6: pe 15.8.2014 klo 13-16 Fellmanniassa atk-lk 425 ja ryhmätyötila 421

12) VERKOSTOTAPAAMINEN: Kotkassa, to-pe 4.5.9.2014 Kurssikeskus Ristiniemi.

Kahden päivän työpaja aiheista:

 • yhteisen mallin/mallien koonti mobiiliohjausta ja muita digitaalisia mahdollisuuksia hyödyntävästä tutkivasta oppimisesta/opetuksesta
 • syksyn työsuunnitelma
 • uuden hankkeen käynnistäminen, mikäli saamme myönteisen rahoituspäätöksen
 Hanketapaamiset kevät 14

Salpaus TutKIVAn tapaamiset

5) AC-VERKKOKOUS/VERTAISOPPIMINEN: 8.1.2014 Paulan ja Johannan kokeilun esittely

6) TYÖPAJA 4: Kuvat ja videot pe 24.1.2014 klo 14-16 (tai jo klo 13 alk.) Fellmannia 329 sisältö

7) VERKOSTOTAPAAMINEN Savonlinnassa ti 28.1.2014 SAMIedussa. Osoite Pohjolankatu 4-6, PL 12, 57201 Savonlinna + AC:lla

8) TYÖPAJA 5: Kuvat, videot, blogi  ke 12.2.2014 klo 14-16 (tai jo klo 13 alk.) Fellmannia 330 (klo 14.45 jälkeen 328)

+Sote- ja atto-opettajien suunnittelupalaveri Fellmannia, IDEA-tila ma 10.3. klo 14.30-15


9) 3 VERKOSTOTAPAAMINEN: Lahdessa ti 8.4.2014 Salpauksessa. Lounaspalaveri Kulinaaritalossa klo 12.30-14. Taitaja-kisojen aikaan

+ ITK-SEMINAARI: Hämeenlinnassa to/pe 10-11.4.2014. Pedagogiikka palaa ITK 2014

10) SOTE-ALA TutKIVA- ja Valovoimainen-hankkeiden yhteistapaaminen Lahti ma 2.6.2014 klo 13-15 Fellmannia lk 520

 Hanketapaamiset syksy 13

TutKIVA-hankkeen toimijoiden kaikille tarkoitetut yhteiset tapaamiset

1) TYÖPAJA 1: Tutkiva oppiminen -menetelmä to 31.10.2013 klo 14-16 Fellmannia lk 520 (5. krs.) (ja tarvittaessa etänä Lync)

2) TYÖPAJA 2: Tieto- ja viestintätekniikka/sosiaalinen media/mobiililaitteet pe 15.11.2013 klo 12.15-15.15 Fellmannia lk 503 (5. krs) Huom! osallistujia myös muista hankkeista

3) VERTAISOPPIMINEN JA ARVIOINTI: Mikan kokeilun esittely to 21.11.2013 klo 15-15.30 AC connect.lpt.fi/hannat

4) TYÖPAJA 3: Blogit ke 18.12.2013 klo 13-15 Fellmannia lk 330 (3. krs) Suunnittelua Google Drive mindmap


Lisäksi atto-integroinnin suunittelupalaverit ks. muistiot

4 Työpaja kuvat ja videot 
tammi 2014

 

5 Työpaja syventäen ja kerraten Kuvat ja videot | Blogi
helmi 2014

 

6 Työpaja
mallinnuksen aloittaminen 
elokuu 2014 

    

Pe 24.1.2014 klo 14-16
(tai jo 13 alk.) Fellmannia 329

 


Kuulumiset videona
kesto 3:51

Ke 12.2.2014 klo 14-16 (tai jo 13 alk.) Fellmannia 330 (klo 14.45 jälk. 328)

 

Pe 15.8.2014 klo 13-16 Fellmannia lk 425 ja  

Videomuistio 6 työpajasta (3:35 min)

TutKIVA mallinnus BloPo ja Aaci ohjauksessa

Mallintamisen avuksi
Huippumallit käyttöön -hankeopas

 Vinkkejä oppaan lukuun

Erityisen hyviä olivat sivut luvuissa

 1. s. 8
 2. s. 11, 12
 3. s. 16, 18
 4. s. 23
 5. lähes kokonaan 24-29, 32-35
Viimeinen sivu kiteyttää hyvin asiaa:

Onnistuminen tai epäonnistuminen innovaatioiden siirtämisessä riippuu samoista perusasioista kuin missä tahansa kehittämistoiminnassa.

Hyvien tulosten taustalla on aina selkeä tavoitteiden asettelu, hyvä suunnittelu, kaikkien toimijoiden sitoutuminen ja sitouttaminen sekä onnistunut juurruttamis- ja levittämistyö -
ja ennen kaikkea avoimuus ja kyky tunnistaa mahdollisuuksia.

Itsearviointia - tulokset suhteessa alun tavoitteisiin
Dokumentointi-sivulle

TutKIVAN ala-/ainekohtaiset apps-suositukset

 Tuotteistaminen, ks. oppaan s. 28

    
1 Tutkiva oppiminen
-menetelmään
perehtyminen
lokakuu 2013

2 Tvt/some/mobiili
-hyödyntäminen
marras 2013 (5 t)
 

3 Työpaja Blogi hanketapaaminen joulu 2013

 

 D o k u m e n t oi n t i
koko hankkeen ajan
 

V e r t a i s -
o p p i m i n e  n

kokeilut

 Tutkiva oppimisprosessi -vaiheet

1 Aihe, konteksti tutkiva oppiminen
2 Ennakkotietämys verkkotehtävä 15 min 8.-15.10.
3 Vertaisarviointi verkkotehtävä 45 min 21.-27.10.
4 Tiedon haku itsenäistä työskentelyä 2 t ennen 31.10. työpajaa   4 Vinkkejä
5 Ongelman tarkennus: miten sovelletaan käytäntöön?

1 Työpaja (2 t) to 31.10. klo 14-16 

Wordle-kuvaan poimittu yhteisen muistion avainsanat -
klikkaa isoksi.

Sanapilvi ja sarjakuva tiivistävät idean

 


Mobiiili Salpauksessa

 Some/mobiili prosessin vaiheet

1 Lähtötilanne opet/alat/Salpaus  verkkotehtävä (1 t) 1.-5.11.

2 Tavoitteet verkkotehtävä (1 t) 5.-14.11.

+ Toiveita työpajan (15.11.) sisältöön vapaaehtoinen verkkotehtävä (30 min) 1.-5.11.

 2 Työpaja

Online Mindmeister-map työpajasta

 

ke 18.12. klo 13-15 Fellmannia lk 330

Suunnittelua Google Drive ja mindmap

Wordpress / Blogger bit.ly/hankeblogitesitys

 

Kokeilut

 Suunnittelu ja toteutus 2013-14

Tutkiva oppiminen + tvt/some/mobiili
Luokkaopetus ja top-jakso -jatkumo
dokumentointi

Ope- ja opiskelijablogit

Työajanseuranta 12/2013 NYT

bit.ly/tutkivasalpaus
tutkiva-MINDMAP

Atto-integrointi TutKIVAssa

 

KOKEILUJEN
esittely, suunnitelmien
vertaisarviointi

 

1 Työpaja TO 31.10. (2 t) bit.ly/tutkivapaja1map 2 Työpaja PE 15.11.   (3 t) bit.ly/tutkivapaja2map | työpajan sisältöä      Blog stream

Create a blog post to share news and announcements with your team and company.

 

v e  r  k o s s a
Salpaus Mobiili Salpauksessa | Tvt/some/mobiili opetuksessa työpaja | Wikin ohjeet ja pdf |  Apps-kokemukset |  Atto-integrointi |  Veop|
Hankkeet Salpaus ToPo | TopLaaja | Jousto | Valovoimainen | Uusi osaaja 3 | Työ tekijäänsä opettaa | Tutkiva 2
Hankeverkosto TutKIVA 12CKuntu

s a l p a u s

 Toimijat Salpauksessa

Hankevastaava Hanna Toijala, suunnittelija

Pilottialat, esimiehet ja opettajat

Sote Minna Vesaaja: Laura Laakkonen, Jenica Apell
Atto Pirkko Lakkonen: Maija Ihanainen

Nuva Frans Winstén: Paula Tervamäki, Johanna Tuliainen

Lita Pia Hemmilä: Mika Lammassaari

 Suunnittelu, aikataulu ja toimenpiteet

0 Työsuunnitelma

Mindmap | salpauksen-hakemus.pdf | aikataulu 6/2013 - 12/2014

 

 Viralliset asiakirjat (pdf)

Hakemus, päätös ym.

  File Modified
PDF File paatos.pdf TutKIVA hankepäätös kesäkuu 2013 Aug 28, 2013 by hannat
PDF File TutKIVA-Salpaus-hankeorganisaatio-2013.pdf Sep 04, 2013 by hannat
PDF File hakemus-lomake-130315.pdf Hakemus, lomake maalikuu 2013 Sep 19, 2013 by hannat
PDF File hakemus-teksti.pdf Hakemuksen teksti, kuvaus 2013 Sep 19, 2013 by hannat
PDF File Yhteistyosopimus-Salpaus-Ekami-130814.pdf Yhteistyösopimus Salpaus Sep 20, 2013 by hannat
PDF File salpauksen-hakemusteksti-tutkiva.pdf Hakemus liite 13.3.2013 Sep 20, 2013 by hannat
PDF File kokonaisbudjetti-koko-verkosto.pdf Kokonaisbudjetti 13.8.2013 Sep 20, 2013 by hannat
PDF File muistio-1-verkostotapaaminen-kotka-HH-2013-08-30.pdf Sep 24, 2013 by hannat
PDF File esimerkki-TYOJANSEURANTA-TutKIVA.pdf Esim. ohje työajanseurannan täyttämiseen Oct 07, 2013 by hannat
PDF File Salpaus-xTune-pilotin-arviointia-5-11-2013.pdf Feb 04, 2014 by hannat
PDF File tutkivaoppiminen-ht.pdf Apr 23, 2014 by hannat
PDF File loppuraportti-tutkiva1-OPH-2014-15-salpaus.pdf Jan 07, 2015 by hannat

 Kuvat

 

h a n k e v e r k o s t o

 Toimijat hankeverkostossa

Ekami - koordinoija

 • Hilkka Huisko, projektipäällikkö, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Kymenlaaksonkatu 29, 48100 Kotka. (at)ekami.fi 040 7555 056

Amisto

 • Mika Eskola, toimipisteenjohtaja
 • Teemu Kuisma, Porvoon ammatillinen opisto, Aleksanterinkatu 20, 06100 Porvoo. (at)amisto.fi 040 5512 002

Jaakkima

 • Minna Pinola, apulaisrehtori, Jaakkiman Kristillinen Opisto, Opistontie 21, 51600 Ruokolahti. (at)jaakkima.fi 044 063 4425

SAMIedu

 • Anssi Gröhn, projektiasiantuntija, opettaja
 • Jonna Kokkonen kehittämiskoordinaattori, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, Pohjolankatu 4-6, PL 12, 57201 Savonlinna. (at)samiedu.fi 044 550 6341

Salpaus

 • Hanna Toijala, suunnittelija Koulutuskeskus Salpaus, Kirkkokatu 27, 15110 Lahti. (at)salpaus.fi (at)gmail.com Twitter @hannatoijala 050 385 5562
 Hankesuunnittelu ja toiminta, verkosto
 Aikataulu, verkosto

2013

ElokuuSyysLokaMarrasJoulu
Verkostotapaaminen
Kotka, Ekami 30.8.
blogi

OPH:n
aloitustilaisuus
Hki 11.9.

OPH:n
verkostotapaaminen
Hki 12.9.

   
     

2014

TammiHelmiMaalisHuhtiTouko

Verkostotapaaminen
Savonlinna, SamiEdu 21.1.2014

  idea: Verkostotapaaminen
Lahti, Salpaus esim. ti 8.4.2014
 
     
KesäHeinäEloSyysLoka
     
     

 

 

 Verkostotapaamiset
 • KOTKA 30.8.2013 muistio | ks. blogi
 • SAVONLINNA 21.1.2014
 • Ehdotettu alustavasti Lahtea Taitaja-kisojen aikaan 8.-10.4.2104 (ti 8.4. lounastapaaminen?)
 Vertaisoppiminen, verkosto

 

l i n k k e j ä

 

 Viimeksi päivitetyt wikisivut

Recently Updated

As you and your team create content this area will fill up and display the latest updates.