Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tuotteistamista tehtiin pienryhmissä, kahdessa vaiheessa. Ensin 1) kuvattiin oma hyvä käytäntö vastaamalla taulukon kysymyksiin (tässä työpajassa harjoiteltiin työkalun käyttöä, eli kuvaus tehtiin kevyesti valitsemalla kaksi käytäntöä). Sitten 2) annettiin toisen ryhmän arvioitavaksi oma jo kuvattu käytäntö. Kuvauksen pohjalta vastattiin markkinoinnin kysymyksiin (tässä työpajassa tämä osuus tehtiin koko ryhmän kanssa yhteisesti.)
Toimintatapa löytyi Huippumallit käyttöön -oppaasta

 Ryhmät

Blobo Paula ja Johanna

Aaci ohjauksessa Mika, Maija, Laura ja Helena

Tutkija oppii Laura http://muistio.tieke.fi/p/LauraTutKIVAtuote

Palvelut pelaa, siis relaa Kati http://muistio.tieke.fi/p/KatiTutKIVAtuote

1) Tuotteistettavan hyvän käytännön kuvaaminen

tuotteistettavan käytännön työnimi

tuotteen/palvelun sisältöasiakasminkä asiakkaan ongelman/tarpeen käytäntö ratkaisee?

mitä vastaavia kilpailevia/samankaltaisia tuotteita on jo olemassa?

myyntistrategia (millä, miten ja missä tuotteen voisi myydä?)levittäminen / media / väline / muuta

Blogin käyttäminen (nuva)alalla

ks. suunnitelma

ks. alla Blobo


Kaikki aloittavat opiskelijat tekevät

(alkaa oppimispäiväkirjana, jatkuu TOP-päiväkirjana, jatkuu oppimispäiväkirjana koko opintojen ajan) 

Mahdollisesti porfolion/oppimisen alku/tuki/materiaalipankki

Opiskelija, top-paikatRatkaisee dokumentoinninOn olemassa vielä paperinen TOP-päiväkirja

(Nuva)verkostotapaamisessa voisi myydä myös oman tiimin sisällä. Tarvitaan vielä myyntitoimenpiteitä.
Ekat blogin opiskelijat valmistuvat keväällä 2015 > porfoliota hyödynnetty > idea läpi.

 

AC ohjauksessa
(Adobe Connect pro:n käyttö opiskelijoiden top ohjauksessa)

Ks. alla: Aaci ohjauksessa

Ohjelman käyttäminen opiskelijan ohjaamisessa työssä oppimisen aikana

 

Opiskelija, ohjaajat, opettajaPaikasta riippumattomuus, useamman henkilön tapaamisen onnistuminen paikasta riippumattaSkype, Lync, tablet laitteiden viestisovellukset, whats up

 

 

(Nuva)verkostossa esitellä blogin käyttöä nyt syksyllä (2014)

Blogin käyttö TOP-ohjauksessa

ks. alla
Blogin käyttö TOP-ohjauksessa


Työssäoppimispäiväkirjan julkaiseminen (julkisen) blogin muodossa käyttäen kuvia, videoita yms.

Jokainen opiskelija ylläpitää vähintään 2-3- krt/vko omaa blogiaan kuvaten päivittäisiä työtehtäviä ja tuntemuksiaan TOP-jaksolla.

Opettaja ja muut opiskelijat voivat kommentoida ja esittää kysymyksiä. *)

Oiskelija, opettaja, TOP-ohjaaja (koulutuspäällikkö)Opettaja: helppo ja mukava tapa seurata opiskelijan etenemistä TOP-jaksolla. *)

Opiskelija: perinteiseen raporttiin verrattuna käytännöllisempi ja näyttävämpi tapa tehdä TOP-päiväkirja.
  • Syntyy portfolio, voi hyödyntää työnhaussa.
Kyvyt.fiOpettajakunnan yhteisissä kokouksissa, ryhmänohjaustunnrilla opiskelijoille. Kertoa blogin eduista vrt. normaali raportointi.Oman yksikön verkkosivujen kautta (linkittäen). *)

Pelit kuntouttavassa mt-työssä

ks. alla
Palvelut pelaa, siis relaa

Seppo: seppo.io

ohjelman monipuolinen käyttö opiskelun tukena/ Tutustuminen alueelliseen mielenterveystyön kenttään ja palveluihin. Tutustuminen alueellisiin päihdepalveluihin 

Kuntouttavan mielenterveystyön opiskelijat (perusopinnot) Mp- opiskelijat (koulutusohjelmat)
  1. Palvelujärjestelmien fyysinen paikantaminen (tukee ammatillisuutta, osaa ohjata asiakkaita konkreettisesti palvelujen pariin, tietää sijainnin).
     
  2. Palvelujärjestelmiin tutustuminen (ammatillisuus, asiakkaille tiedottaminen eri palvelujen mahdollisuuksista).
 

Laaja-alainen konkretiaan perustuva oppimismenetelmä pelin avulla, mukava tapa oppia, tuotetta voi markkinoida alan opettajille ja opiskelijoille.

  • Täytyy varmaan tehdä paljon työtä markkinoinnissa, että opiskelijat haluavat kokeilla tällaista uutta tapaa oppia. 
  • On paljon helpompaa istua vaan tunnilla ja ottaa vastaan tietoa, kuin tämä missä joutuu/saa itsenäisesti kilpaillen hyvätahtoisesti muiden kanssa toteuttaa oppimaansa ja oppia.
Oppitunnella, opettajakokoukset, projekteissa tiedottaminen

Tutkija oppii

ks. alla
TAO -Tutkiva Amis Oppii   

Tutkivan oppimisen hyödyntäminen teoria opinnoissa, popplet tms. mind map -ohjelman käyttö. Opettajalle oppimisen arviointia helpottava väline. Mind mapistä näkee opiskelijan oppimisen prosessin ja opiskelijan tulee kuvata lyhyesti, mutta ytimekkäästi opittu asia. Osata jäsentää se. Opiskelija ja opettajaOpiskelija pääsee itse etsimään tietoa asiasta, mutta saa ryhmässä ensin käydä alustavasti läpi aihepiiriä ja mitä jo asiasta tiedetään.Mind map ohjelmia löytyy paljon, mutta tässä voipi hyödyntää mitä vaan oppimisen jäsentelyyn ja kirjaamiseen sekä jakamiseen.Eri aloilla opettajien työkaluksi ja opetusmenetelmäksi.Henkilökunnan koulutukset, infot. Ensiksi ne ketkä jo muutenkin käyttävät mobiililaitteita ja ovat kiinnostuneet hyödyntämään tutkivaa oppimista ja mobiililaitteita.
QR-koodisuunnistusOpastamisen ja tien neuvomisen harjoitteleminen ruotsiksi. Opiskelijat suunnistavat koulurakennuksessa pohjapiirroksen ("sairaala"), fraasilistan ja QR-koodeista aukeavien ohjeiden mukaisesti pareittain tai pienissä ryhmissä. Ruotsia opiskelevat (lähihoitaja)opiskelijatOpastamista ja osastojen nimiä tulee harjoiteltua käytännössä ja pääsee liikkeelle pulpetista. Muille kieltenopettajille. Tarjoaa käytännönläheistä harjoittelua, opiskelijoiden omien laitteiden hyödyntämistä ja vaihtelua oppitunnille (taukojumppaa!).Blogi, FB-ryhmä, kokoukset ja kahvipöytäkeskustelut.

 

2) Markkinointi

nimi (tuotteen myyvä ja asiakkaan huomion herättävä)tuotteen kuvaus asiakkaalleiskulause ja hissipuhe, jolla "myyt" tuotteen asiakkaallemarkkinointikanavatmiten ja minkä muiden hyvien käytäntöjen kanssa tuotteen voisi pakata?millaisia muunlaisia tuotteita materiaalista voisi tehdä? (oheistuotteet, kokonaan uusi toimintatapa)

Blopo


Koko ammatillinen kaari pilvessä (opiskelija pitää blogia koko opintojen ajan)Karvahatusta Ascot kermakakkuun. Yksinkertaisesta miljoonaan ruusuun. Voi tehdä omannäköisen.Vertaisryhmä, muut opettajat.Magisto. AC.

Blogin tallennus PDF:ksi.

Tageilla eri tarkoituksiin, esim näyttösuunnitelma, portfolio.

Aaci ohjauksessa

Ohjelman käyttäminen opiskelijan ohjaamisessa topin aikana.

Etuina työpöydän jakaminen, esitysten jakaminen, videokuvaa, ääni, voi lähettää linkin osallistujille ja salasanan taakse keskustelun jos tarpeen.

Tarvitsee vain tietokoneen, nettiyhteyden, headsetin, jos haluaa kuvan näkyvän niin web kamera.

Usean hengen tapaaminen paikasta riippumatta. Ajan ja rahan säästö. Toppaikka voi olla mistä kaukaa vaan.

Haluutko lähteä lokakuussa Puumalaan? Ota Aaci käyttöön.

Parhaimmillaan OPS-uudistukseen - paljon kanavia.Elsa Moodle. Käyttö ylipäätään opetuksessa.

Luentojen pitäminen, johdanto luennolla, nauhoitus ja voi katsoa jälkikäteen, kaukana olevien opiskelijoiden ohjaaminen helpottuu.


 


Blogin käyttö TOP-ohjauksessa

sama kuin edellä*)
Työssäoppimispäiväkirjan julkaiseminen (julkisen) blogin muodossa käyttäen kuvia, videoita yms.

Jokainen opiskelija ylläpitää vähintään 2-3- krt/vko omaa blogiaan kuvaten päivittäisiä työtehtäviä ja tuntemuksiaan TOP-jaksolla.

Opettaja ja muut opiskelijat voivat kommentoida ja esittää kysymyksiä.

sama kuin edellä*)
Opettaja: helppo ja mukava tapa seurata opiskelijan etenemistä TOP-jaksolla.
sama kuin edellä*)
Oman yksikön verkkosivujen kautta (linkittäen).
  

Palvelut pelaa, siis relaa

 selitys

Pitää sisällään ajatuksen palvelujärjestelmiin tutustumisesta, pelaaminen oppimismenetelmänä, rentoa, kivaa yhdessä tekemistä eli oppia voi myös relaten

Asiakkaalle tulee ensin avata pelaamiseen liittyvää maailmaa, Smartfeet pohjaa opettaa sen käyttö, idea juuri tämän aihealueen oppimisen tärkeydestä.

"Palvelut Pelaa, siis relaa"

Pitää sisällään ajatuksen palvelujärjestelmiin tutustumisesta, pelaaminen oppimismenetelmänä, rentoa, kivaa yhdessä tekemistä eli oppia voi myös relaten

työkaverit, opiskleijat, muuta hankkeissa toimivatMobiililaite-hankkeeseen sopii hienosti, sillä käytössähän testataan mobiililaitetta nyt vaan erilaisella sovelluksella.

Kunhan nyt tekee tämän yhden tuotteen sen jälkeen voi miettiä jatkotuotteita.

(smile)

 TAO -Tutkiva Amis Oppii 
:)
Tutkivan oppimisen menetelmän käyttöä ammatillisissa opinnoissa. Opitun asian kuvaaminen minp map ohjelmalla Tulevaisuudessa korostuu tiedon etsimisen ja ongelman ratkaisutaidot. Kun opiskelijoille annetaan ongelma ratkottavaksi, he oppivat siitä paljon enemmän kuin asiaa syötetään heille pelkästään luennolla ;)Koulutukset, henkilöstön yhteiset infot/kori ;) sinne vaikka video esimerkki tällaisesta työskentelystä :)Näitä löytyy paljon tutkiva hankkeen kautta esim videointi ohjelmat kuten iMovie (toivon, että joku tekee siitä tällaisen) Luennonkin pohjalta voi pyytää läksynä tekemään yksin tai ryhmässä mind mapin tai vaikka ennakkotehtävänä ennen tunteja olevasta aiheesta ennakkokäsitykset mind mapilleEri aiheista valmiita mind map pohjia joita voisi vaan tarkennella tai sitten oppia jo tehdyistä valmiista pohjista ja sitten täydentää sitä. 
Kivuttomasti koodeilla suunnistamaan på svenskaOpastamisen ja tien neuvomisen harjoittelua mobiililaitteen avulla.Tekemällä oppii, ja taukojumppa laittaa veren kiertämään ja ajatukset rullaamaan.FB-ryhmät, blogit, kokouksetSanakirjan ja verkosta löytyvien sivustojen tai oppaiden käytön kanssa (esim. Folktingetin "Jag är här för dig" -sanasto).Opiskelijat voisivat tehdä itse toisilleen suunnistusreitit, näin joutuisi aktiivisemmin miettimään kuinka toiselle neuvoo reitin niin selkeästi, jotta toinen sinne löytää.

 

 

  • No labels