Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Yhdessä oppiminen ja jakaminen.

Pedagoginen uudistuminen ja ohjaustaitojen vahvistaminen.

Verkottuminen kumppaneiden kanssa.

Yhteistyö opiskelijoiden kanssa.

 

 

 

 

 • hankeverkoston Elgg-sivusto www.tutkivahanke.fi
 • aiempi TutKIVA wiki
 • Tutkiva 2 hankehakemus Salpauksen osuus pdf
 • Hankkeen yhteys strategisiin tavoitteisiin
 •  Strategiatekstiä

  Hanke tukee toiminnan keskeistä periaatetta, yhdessä oppimista ja kehittämistä, sekä asiantuntijuuden uudistamista ja jakamista. Yhdessä tekeminen organisaation sisällä ja verkottuminen kumppaneiden kanssa mahdollistavat haastavien tavoitteiden saavuttamisen ja uusien innovaatioiden syntymisen. Hanke edistää henkilöstön pedagogista uudistumista ja luo edellytyksiä hyvälle oppimiselle ja erinomaisten oppimistulosten saavuttamiselle. Opetushenkilöstön taitoja yksilöllisessä ohjauksessa ja opetuksessa vahvistetaan. Monipuolisia oppimisympäristöjä ja opetusmenetelmiä kehitetään yhä enemmän yhdessä opiskelijoiden ja työelämän kanssa


 

Hankkeen tavoitteet

1 Toimintamallien ja oppimisympäristöjen/mobiililaitteiden käyttö ja edelleen kehittäminen

ToimenpideAikaTekijätLisätietoa
 • lisätään kuvat opettajien hyviin käytäntöihin, mallinnuksiin

kevät/
2015

syksy
2015

Hannaviisi mallinnusta

Aaci kuvana 
 • mallien linkitys hankeverkoston yhteiseen Thinglink-karttaan
2015Hanna 
 • mobiililaitehankinnat kahdelle uudelle opettajalle
 • laitehankinta: green screen ja ipad-teline
4/2015
syksy 2015 
HannaSote- ja Atto-opettajille leasing-mahdollisuus
2015 loppuun, kaksi iPad-miniä
 • tehdyn dokumentointia verkkoon
 • verkkokeskustelu ja -ohjaus (palvelun valinta ja perustaminen)
2015kaikki toimijatSkillhive ?
Facebook-ryhmä
Hankeblogit 
 • Soveltaminen ja käyttö alojen toiminta- ja opetussuunnitelmissa
1-12/15Laura/sote
Hanna/ohjaussuunnitelmat 
 
 • iPad opetuksessa työpajat, perus ja jatko
10/15Laura, Kati, Hanna (muut?)Toiminnallisten työpajojen suunnittelu


Toimintamallin edelleen kehittäminen

Tavoitteena on hyödyntää edellisessä TutKIVA-hankkeessa kehitettyä mallia tutkivan oppimisen pedagogiikan soveltamisesta digitaalisia oppimisratkaisuja ja mobiiliohjausta hyödyntävään opetukseen ja oppimiseen.

 

Oppimisympäristöjen/mobiililaitteiden käyttö ja kehittäminen

Oppimisympäristöjen kehittämistyötä Salpauksen pilottialoilla aiotaan jatkaa ja vahvistaa. Esimiehet ovat jo parantaneet edellytyksiä digitaalisten oppimisratkaisujen ja mobiiliohjauksen käytölle hankkimalla tablettitietokoneita opettajien ja opiskelijoiden käyttöön. Hankkeen tavoitteena on pitää alat edelläkävijöiden joukossa - tutkivan oppimisen malli varmistaa osaamisen jakamisen muille verkossa. 

Hankkeen lopussa aloilla arvioidaan mallin alakohtaista sovellettavuutta vieden sitä soveltuvin osin alakohtaisiin toiminta- ja opetussuunnitelmiin.

2 Toimintamallien levittäminen ja juurruttaminen

ToimenpideAikaTekijätLisätietoa
 • Opettajien iPad-työpaja sote-alalla  

1/2015
 

Kati ja Laura
 

 iPad-työpajan toteutus

Sote-alan opettajille (10 hlö) pidettiin työpaja to 8.1.2015 työpaja (4 t).

Työpajan sisältö

 • Aluksi vinkkejä ja vastauksia laitteen peruskäytöstä
 • iPadin oma Muistiinpanot-sovellus, joka helppo ottaa käyttöön, tehdyn voi jakaa ja lähettää emailina, tallentuu automaattisesti, laitekohtainen (synkronointi emaileihinkin mahdollista)
 • Online mindmap Popplet (Lite), joka herätti osallistujissa innostusta
 • Socrative, jota kokeiltiin käytännössä esittämällä osallistujille muutama kysymys
 • Blogit WordPress ja Blogger (joinin aatu peruskoulutusta vuoden alussa), painopiste nyt blogien käytttömahdollisuuksissa, esimerkkien esittelyä (esim. päiväkodin blogi).
 • Blogiesimerkkeihin ohjattiin osallistujat QR-koodien avulla. Blogeissa sisältöinä kuvia, videoita (seuraavan työpajan aiheita)

 

 • Sote-alan työpaja iPad opetuksessa, perus
 • Sote-alan työpaja iPad opetuksessa, jatko
1/2015Kati ja Laura (Hanna) 
 iPad perus -työpajan toteutus

Sote-alan opettajille (x hlö) työpaja ke 5.8.2015 klo 8-12 (4 t) - siirtyy lokakuulle 2015

Perustyöpajan sisältö

 • Aluksi vinkkejä ja vastauksia laitteen peruskäytöstä
 • iPadin oma Muistiinpanot-sovellus, joka helppo ottaa käyttöön, tehdyn voi jakaa ja lähettää emailina, tallentuu automaattisesti, laitekohtainen (synkronointi emaileihinkin mahdollista)
 • Online mindmap Popplet (Lite), joka herätti osallistujissa innostusta
 • Socrative, jota kokeiltiin käytännössä esittämällä osallistujille muutama kysymys
 • Blogit WordPress ja Blogger (joinin aatu peruskoulutusta vuoden alussa), painopiste nyt blogien käytttömahdollisuuksissa, esimerkkien esittelyä (esim. päiväkodin blogi).
 • Blogiesimerkkeihin ohjattiin osallistujat QR-koodien avulla. Blogeissa sisältöinä kuvia, videoita (seuraavan työpajan aiheita)

 Syventävän työpajan sisältö

 • Hanna kuvanmuokkausohjelmat PS Express (ja PhotoToaster?)

 

 iPad jatko -työpajan toteutus

Sote-alan opettajille (x hlö) työpaja pe 7.8.2015 klo 8-12 (4 t).

Työpajan sisältö

 • Aluksi vinkkejä ja vastauksia laitteen peruskäytöstä
 • iPadin oma Muistiinpanot-sovellus, joka helppo ottaa käyttöön, tehdyn voi jakaa ja lähettää emailina, tallentuu automaattisesti, laitekohtainen (synkronointi emaileihinkin mahdollista)
 • Online mindmap Popplet (Lite), joka herätti osallistujissa innostusta
 • Socrative, jota kokeiltiin käytännössä esittämällä osallistujille muutama kysymys
 • Blogit WordPress ja Blogger (joinin aatu peruskoulutusta vuoden alussa), painopiste nyt blogien käytttömahdollisuuksissa, esimerkkien esittelyä (esim. päiväkodin blogi).
 • Blogiesimerkkeihin ohjattiin osallistujat QR-koodien avulla. Blogeissa sisältöinä kuvia, videoita (seuraavan työpajan aiheita)

 

 • Opettajien työpaja ICT-alalla
syksy
2015
Mika 
 • Opettajien 2 työpajaa Marael-alalla
syksy 2015MikaiPad opetuksessa ja Seppo-pelisovellus
 • Opettajien työpaja nuva-alalla

2014

syksy
2015?

Johanna ja Paula
 QR-työpaja nuva-alalla 9/2014

TutKIVA työpaja nuva-alan opettajille

Kolme muuta tiimijäsentä aloittavat seikkailunsa työhuoneeltamme. Jokaisella Ipad mukanaaan.

Tehtävä A

Asenna jokaiseen Ipadiin QR- lukija. Lue 1. ohje.

1. QR koodi työhuoneen oven sisäpuolella Ota matkan varrella kuvia ja videoita. Menkää liikuntasaliin ja etsikää seuraava QR.

2. QR koodi liikuntasalissa

Jumppavideo Youtubesta

Etsi seuraava ohje Nuvavaraston ovesta.

3. QR koodi nuvavaraston ovessa

Asenna AppleTV omaan Ipadiisi luokassa 56 tai 62 ja kokeile sen käyttöä. Jotta tämä onnistuu, niin Ipadisi täytyy olla koulun verkossa, samassa kuin AppleTV. Tämän tehtyäsi etsi seuraava QR koodi luokasta 55

4. QR koodi luokassa 55

Käy vilkaisemassa opiskelijoiden blogeja ja miettikää yhdessä mitä tunnisteita lisäämällä blogeista voisi saada käyttökelpoisempaa tavaraa portfolio-käyttöä varten. Kommentoikaa yhden opiskelijan blogia yhdessä.

5. QR koodi 2 samassa luokassa 55

Ota itsestäsi kolme selfietä itsesi merkityksellisessä/voimauttavassa paikassa koululla. Seuraava ohje on neukkarissa.

6 QR koodi neukkarissa

Lataa Ipadiisi Magisto sovellus ja tee tästä TutKIVAsta työpajasta omasta osallistumisestasi Magisto-video.

 • Atto-opettajien työpaja
suunnittelu tehty syksyllä
2015
Maija, Eerika Laura ja Kati

iPadin hyödyntäminen opetuksessa ja ohjauksessa

Eerikan YTO-iPad ohjesivusto wikissä (suljettu)


Laajentaminen ja juurruttaminen

Tavoitteena on innostaa ja saada mukaan aiemman hankkeen pilottiopettajien lisäksi alojen muut opettajat. Tavoitteena on juurruttaa aloille mallin keskeiset opetusmenetelmät sisällyttäen ne soveltuvin osin pilottialojen toiminta- ja opetussuunnitelmiin. Mallia viedään vähitellen myös muille aloille.

(uudet) opettajat soveltavat oppimaansa mahdollisimman pian käytäntöön; kehittämistä jatketaan yhdessä opiskelijoiden ja työpaikkaohjaajien kanssa tehtävissä kokeiluissa hankkeessa ja omaehtoisesti. Hankekokeiluja dokumentoidaan blogeihin, wikiin ja yhteisöpalveluihin (Skillhive).

 Jatkavat opetusalat
 • Sosiaali- ja terveysala (sosiaali- ja terveysalan perustutkinto)
 • Humanistinen ja kasvatusala (nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto) 
 • Luonnontieteiden ala (tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto)
 • Yhteiset tutkinnon osat, vieraat kielet: englanti ja/tai ruotsi
 Uudet opetusalat

ovat matkailu-, ravitsemis- ja talousala (matkailualan perustutkinto) ja yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala (liiketalouden perustutkinto). 

Atto-integroinnin tarvelähtöisiä kokeiluja on tarkoitus (sote-alan lisäksi) laajentaa myös joillekin muille hankkeen pilottialoista. 

 Pilottialojen työpajojen suunnittelu

Hanke alkaa alojen muiden opettajien perehdytyksen suunnittelulla. Mallit esitellään pilottialojen opettajille käytännön esimerkkien avulla, sekä verkossa, että lähitapaamisissa työpajoissa. Mallin soveltamiseen opetuksessa ja ohjauksessa perehdytään ensisijaisesti omakohtaisen kokemuksen eli tutkivan oppimisen mallin vaiheittaisen jaetun oppimisprosessin kautta. Opettajien lähtötilanne kartoitetaan alussa ja opettajat asettavat sekä omat, että yhteiset alakohtaiset kehittämistavoitteet tutkivan mallin ja mobiiliohjauksen suhteen. Työpajojen ohella osaamisen jakaminen ja vertaistuki verkossa ovat olennainen osa hankkeen toteutusta.

Pilottialojen työpajojen toteuttajina pilottiopettajat: Laura ja Kati, Mika, Johanna ja Paula, Maija

3 Yhteistyön lisääminen hankeverkostossa, opettajien ja opiskelijoiden välillä

 

Hankeverkoston yhteistyö2015TekijätLisätietoa
 • 1 verkostotapaaminen Amisto, Porvoo  
3/2015Hanna
 Alat

Amistosta hankkessa mukana vain ICT- ja sähköala.
Dilasta mukaan kuitenkin hankkeeseen tustustumaan myös opettajat (sote, nuva, atto) 

 • 2 verkostokokous AC  
 • 3 verkostokokous AC (budjetti)  
2015Hanna 
 • 4 verkostotapaaminen (2 pv) Jaakkima, Ruokolahti   
 Muistio
 1. Syksyn 2015 toiminta
  Syyslukukauden toiminta jatkuu eri oppilaitoksissa suunnitellusti työpajojen ja opetukseen liittyvien projektien merkeissä, pääpaino toiminnassa on tulosten levittämisessä ja vakiinnuttamisessa
 2. Talous
  maksatukset Ekamiin 14.9. mennessä
 3. Tuotteistaminen
 • jokainen oppilaitos tuotteistaa valitsemansa kokeilut, jotka on tuotettu hankkeen aikana
 • Ekamista pohja tuotteistuksille (A4/tuote), jotka Hanna hankkeen loputtua kuvittaa (jos ehtii)
 • tuotteistukset valmiina 3.12. mennessä, 16.10. mennessä Hilkalle alustavat ”tuotteet”

4. Webinaari

 • hankkeen ”loppuseminaarina” järjestetään webinaari, joka päätettiin toteuttaa kahtena iltapäivänä
 • jokaisella oppilaitoksella on aikaa puoli tuntia omaan esitykseensä
  • ma 16.11. webinaarin houstaa Hanna ja siinä on puheenvuorot: johdatus teemaan Ekami, Salpaus, Dila ja Jaakkima
  • to 26.11. webinaarin houstaa Ekami, puheenvuorot Amisto, SamiEdu ja Ekami, taas Ekami johdanto
 • webinaarien tekninen testaus 
  • to 5.11. klo 9.00 Salpaus, Dila, Jaakkima ja Ekami
  • to 5.11. klo 10.00 Amisto, SamiEdu ja Ekami.
 • webinaari-teemat Hilkalle ke 30.9. mennessä ohjelmaa/esitettä varten - voi jo markkinoida opettajille

Syksyn palaverit/tapaamiset, AC

 • to 1.10.2015 klo 13.00
 • to 3.12. klo 9.00

Loppuraportti ja hyvät käytännöt

-       Tutkivan malli ja tuotteistukset on valmiina 3.12. ja loppuraporttia varten pidetään veilä etäkokous, jos on tarpeen

syksy 2015Hanna ja opettajat (6)

Jaakkiman kristillinen opisto
Gmap

 Jaakkiman verkostotapaaminen

Mukaan lähtijät: Maija, Laura, Kati, Johanna, Paula ja Hanna

 • Salpauksessa TutKIVA 2 -hankkeessa tehdyn esittely muille toiminnallisesti (tutkivan oppimisen hengessä) 
 • Toivottiin, että mietitään jo osaltamme Tutkiva oppiminen -mallin hiomista ja tuotteistamista (tätä tehdään siellä kyllä porukalla ja voi olla että ekamilaiset miettivät tätä enemmän
 • Hankesuunnitelmassa on hankeverkoston yhteisen (päätös)webinaarin järjestäminen vielä syksyllä 2015 (tätäkin voi jo ideoida alustavasti; tästä sovitaan Jaakkimassa)
 • Hankeverkoston webinaarin järjestäminen syksyllä 2015
 • Webinaarin suunnittelu Jaakkimassa 3.-4.9.2015
syksy
2015 
Hanna ja opettajat
 TutKIVA 2 -webinaari

Webinaari 

Alakohtainen verkostoyhteistyö sote, nuva, atto2015Tekijät sote/nuva/attoLisätietoa
 • Suunnittelupalaveri Salpaus ja Dila  
 • Pelityöpajan suunnittelupalaveri
 • Palvelujärjestelmät ja QR suunnittelutyöpaja  klo 14.15
 • Prezi-työpaja  klo 8.15-10.15
 • Ensiapu-pelin suunnittelutyöpaja  klo 8-12
 • Ensiapupelin pelausaika (ehdotus, ei varmistettu)   

 

1/2015
3/2015
3/2015
4/2015
5/2015 

Salpaus: Hanna, Laura,
Kati, Johanna, Paula, Maija
Dila: Satumaija, Arja, Päivi 

 

Palaverimuistio, Salpaus ja Dila
Pelityöpajan suunnittelupalaveri, dokumentointi bit.ly/oppimispelidilasalpaus15

Prezi-työpajan ohje pdf

Ensiapupeli: Laura, Arja, Maija
Palvelujärjestelmät: Paula, Kati, Maija
QR: Satumaija
 

 

 Muistio

Suunnittelupalaveri Dila, Vuorikatu 4 klo 10.30 - 11.30
Läsnä Dila: Anne-Maria K., Päivi H. (atto/äidinkieli), Satumaija S. (nuva), Arja V. (sote), Salpaus: Hanna

 • Hanna esitteli mitä Salpauksessa tehty TutKIVA 1:ssä: hankewiki, opettajien hanke- ja opiskelijablogit, kokeilut (sarjakuva, mindmap, QR)
 • Anne-Maria kertoi, että opettajille hankittu padit (4 kpl) ja 1/2015 ostopalveluna IlonaIT:n iPad-peruskoulutus
 • Yhteistyön suunnittelua keväälle: 
  • Ideana esim. pelillisen iltapäivän toteutus. 
  • Salpauksessa pilotoinnissa SmartFeet-palvelu, jota voitaisiin käyttää (käytetty jo onnistuneesti sote-alalla)
  • Pelillisyysaiheeksi ja sisällöksi ehdotettiin ensiapua.
 • Sovittiin, että Arja ottaa yhteyttä Lauraan (sote). Satumaija ottaa yhteyttä vastaavasti yhteyttä Johannaan ja Paulaan (nuva). Päivi ottaa yhteyttä Maijaan (atto). Hanna laittaa tapaamisaikaehdotuksia vertaisoppimisen työpajalle Sumppliin. 
 • Porvoossa verkostotapaaminen 10.3. jonne Dilan kaikki 3 opettajaa tulossa mukaan.
 • Työpaja, vertaisoppimista iPad opetuksessa ja ohjauksessa
1-3/2015Sote / Nuva / Atto

 

 

 Ideointia/muistio

iPad opetuksessa ja ohjauksessa, kokemusten jakoa, kysymyksiä ja vastauksia, kokeilua?

Mukana alat, opettajat:

Aika ja paikka: ks. sumpli

Muistio:

    


Hankeverkoston yhteistyön lisääminen

Hankeverkoston yhteistyötä on tarkoitus lisätä ja monipuolistaa. Tavoitteena on rakentaa yhteisten alojen opiskelijoista vertaisverkostoja suunnittelemalla verkossa toteutettavia, yhteistyötä tukevia ja edellyttäviä oppimistehtäviä kuten blogien vertaiskommentointi ja AC-verkkoluento.

 Yhteistyön toteutus, hankehakemus

Koko hankeverkoston lähitapaamisia on kolme ja erityisesti alakohtainen yhteistyö tehdään pääasiassa verkossa.

Opiskelijoille suunnitellaan oppimistehtäviä, joissa rakennetaan alakohtaista vertaisverkostoa ja opitaan tutkivan oppimisen mallin mukaista yhteistoiminnallista työskentelyä verkossa. 

 

 

 

 

 

 

 • No labels