Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Koosteet TYÖSUUNNITELMA | bit.ly/tutkivamindmap | DOKUMENTOINTI | TUOTOKSETOPE- JA HANKEBLOGIT | OPISKELIJABLOGIT
Verkossa
FB MobiiliTOP | Tablet-laitteet opetuksessa | 12CKuntu wiki | Mobiilit ohjaajat
Intrat
AD OPETTAJILLE | Hankeverkosto Elgg | TutKIVA 2 -jatkorahoitus

TYÖLISTALLA alakohtaiset apps-suositukset | Työpaja pe 15.8. | Tulosten itsearviointia | Mallinnusharjoituksia BloPo, Aaci, TAO, Palvelut pelaa, siis relaa, QR-suunnistus

Hankkeen
esittelyanimaatio
kesto 1:30 min


AJANKOHTAISET KEVÄT 2015

SYKSY 2014

 Lisätietoa

xTune mahdollistaa asiantuntijuuden löytämisen, jakamisen ja yhdistämisen, sekä yhteisen työskentelyn verkossa. Mukana on ripaus pelillisyyttä. 2014 pilottia jatkettiin vuodella! xTune on menestynyt myös kilpailuissa maailmalla.

Repotronic on projektinhallintajärjestelmä, jossa tullaan tekemään mm. työajanseurannat sähköisesti. Repo tarjoaa hankkeille myös suunnittelu- ja taloudenhallinnan seurannan työvälineitä verkossa. Palvelu toimii myös mobiililaitteilla.

AIKATAULU 2013-14

 Hankkeen tavoitteet ja kuvaus

 

 Toiminnan seuranta

Väliselvitys 15.1.2014

Rahoitus ja talouden seuranta

 • Projektitalous lähettänyt maksatushakemuksen 9.1.2014, ilmoitettu siirtoja Muut kulut -kohdan sisällä
 • Projektitalous lähettänyt maksatushakemuksen 5/2014
 • Projektitalous lähettää maksatushakemuksen 9/2014 (ajalta 5-8/2014)

Toiminnan seuranta

 • Toimintasuunnitelma 2013
 • Toimintasuunnitelman tarkistus 1/2014
 • Toimintasuunnitelman tarkistus 6/2014
 HANKETAPAAMISET SYKSY 2014

TAPAAMISET myös kootusti GD:ssa

11) Työpaja 6: pe 15.8.2014 klo 13-16 Fellmanniassa atk-lk 425 ja ryhmätyötila 421

12) VERKOSTOTAPAAMINEN: Kotkassa, to-pe 4.5.9.2014 Kurssikeskus Ristiniemi.

Kahden päivän työpaja aiheista:

 • yhteisen mallin/mallien koonti mobiiliohjausta ja muita digitaalisia mahdollisuuksia hyödyntävästä tutkivasta oppimisesta/opetuksesta
 • syksyn työsuunnitelma
 • uuden hankkeen käynnistäminen, mikäli saamme myönteisen rahoituspäätöksen
 Hanketapaamiset kevät 14

Salpaus TutKIVAn tapaamiset

5) AC-VERKKOKOUS/VERTAISOPPIMINEN: 8.1.2014 Paulan ja Johannan kokeilun esittely

6) TYÖPAJA 4: Kuvat ja videot pe 24.1.2014 klo 14-16 (tai jo klo 13 alk.) Fellmannia 329 sisältö

7) VERKOSTOTAPAAMINEN Savonlinnassa ti 28.1.2014 SAMIedussa. Osoite Pohjolankatu 4-6, PL 12, 57201 Savonlinna + AC:lla

8) TYÖPAJA 5: Kuvat, videot, blogi  ke 12.2.2014 klo 14-16 (tai jo klo 13 alk.) Fellmannia 330 (klo 14.45 jälkeen 328)

+Sote- ja atto-opettajien suunnittelupalaveri Fellmannia, IDEA-tila ma 10.3. klo 14.30-15


9) 3 VERKOSTOTAPAAMINEN: Lahdessa ti 8.4.2014 Salpauksessa. Lounaspalaveri Kulinaaritalossa klo 12.30-14. Taitaja-kisojen aikaan

+ ITK-SEMINAARI: Hämeenlinnassa to/pe 10-11.4.2014. Pedagogiikka palaa ITK 2014

10) SOTE-ALA TutKIVA- ja Valovoimainen-hankkeiden yhteistapaaminen Lahti ma 2.6.2014 klo 13-15 Fellmannia lk 520

 Hanketapaamiset syksy 13

TutKIVA-hankkeen toimijoiden kaikille tarkoitetut yhteiset tapaamiset

1) TYÖPAJA 1: Tutkiva oppiminen -menetelmä to 31.10.2013 klo 14-16 Fellmannia lk 520 (5. krs.) (ja tarvittaessa etänä Lync)

2) TYÖPAJA 2: Tieto- ja viestintätekniikka/sosiaalinen media/mobiililaitteet pe 15.11.2013 klo 12.15-15.15 Fellmannia lk 503 (5. krs) Huom! osallistujia myös muista hankkeista

3) VERTAISOPPIMINEN JA ARVIOINTI: Mikan kokeilun esittely to 21.11.2013 klo 15-15.30 AC connect.lpt.fi/hannat

4) TYÖPAJA 3: Blogit ke 18.12.2013 klo 13-15 Fellmannia lk 330 (3. krs) Suunnittelua Google Drive mindmap


Lisäksi atto-integroinnin suunittelupalaverit ks. muistiot

4 Työpaja kuvat ja videot 
tammi 2014

 

5 Työpaja syventäen ja kerraten Kuvat ja videot | Blogi
helmi 2014

 

6 Työpaja
mallinnuksen aloittaminen 
elokuu 2014 

    

Pe 24.1.2014 klo 14-16
(tai jo 13 alk.) Fellmannia 329

 


Kuulumiset videona
kesto 3:51

Ke 12.2.2014 klo 14-16 (tai jo 13 alk.) Fellmannia 330 (klo 14.45 jälk. 328)

 

Pe 15.8.2014 klo 13-16 Fellmannia lk 425 ja  

Videomuistio 6 työpajasta (3:35 min)

TutKIVA mallinnus BloPo ja Aaci ohjauksessa

Mallintamisen avuksi
Huippumallit käyttöön -hankeopas

 Vinkkejä oppaan lukuun

Erityisen hyviä olivat sivut luvuissa

 1. s. 8
 2. s. 11, 12
 3. s. 16, 18
 4. s. 23
 5. lähes kokonaan 24-29, 32-35
Viimeinen sivu kiteyttää hyvin asiaa:

Onnistuminen tai epäonnistuminen innovaatioiden siirtämisessä riippuu samoista perusasioista kuin missä tahansa kehittämistoiminnassa.

Hyvien tulosten taustalla on aina selkeä tavoitteiden asettelu, hyvä suunnittelu, kaikkien toimijoiden sitoutuminen ja sitouttaminen sekä onnistunut juurruttamis- ja levittämistyö -
ja ennen kaikkea avoimuus ja kyky tunnistaa mahdollisuuksia.

Itsearviointia - tulokset suhteessa alun tavoitteisiin
Dokumentointi-sivulle

TutKIVAN ala-/ainekohtaiset apps-suositukset

 Tuotteistaminen, ks. oppaan s. 28

    
1 Tutkiva oppiminen
-menetelmään
perehtyminen
lokakuu 2013

2 Tvt/some/mobiili
-hyödyntäminen
marras 2013 (5 t)
 

3 Työpaja Blogi hanketapaaminen joulu 2013

 

 D o k u m e n t oi n t i
koko hankkeen ajan
 

V e r t a i s -
o p p i m i n e  n

kokeilut

 Tutkiva oppimisprosessi -vaiheet

1 Aihe, konteksti tutkiva oppiminen
2 Ennakkotietämys verkkotehtävä 15 min 8.-15.10.
3 Vertaisarviointi verkkotehtävä 45 min 21.-27.10.
4 Tiedon haku itsenäistä työskentelyä 2 t ennen 31.10. työpajaa   4 Vinkkejä
5 Ongelman tarkennus: miten sovelletaan käytäntöön?

1 Työpaja (2 t) to 31.10. klo 14-16 

Wordle-kuvaan poimittu yhteisen muistion avainsanat -
klikkaa isoksi.

Sanapilvi ja sarjakuva tiivistävät idean

 


Mobiiili Salpauksessa

 Some/mobiili prosessin vaiheet

1 Lähtötilanne opet/alat/Salpaus  verkkotehtävä (1 t) 1.-5.11.

2 Tavoitteet verkkotehtävä (1 t) 5.-14.11.

+ Toiveita työpajan (15.11.) sisältöön vapaaehtoinen verkkotehtävä (30 min) 1.-5.11.

 2 Työpaja

Online Mindmeister-map työpajasta

 

ke 18.12. klo 13-15 Fellmannia lk 330

Suunnittelua Google Drive ja mindmap

Wordpress / Blogger bit.ly/hankeblogitesitys

 

Kokeilut

 Suunnittelu ja toteutus 2013-14

Tutkiva oppiminen + tvt/some/mobiili
Luokkaopetus ja top-jakso -jatkumo
dokumentointi

Ope- ja opiskelijablogit

Työajanseuranta 12/2013 NYT

bit.ly/tutkivasalpaus
tutkiva-MINDMAP

Atto-integrointi TutKIVAssa

 

KOKEILUJEN
esittely, suunnitelmien
vertaisarviointi

 

1 Työpaja TO 31.10. (2 t) bit.ly/tutkivapaja1map 2 Työpaja PE 15.11.   (3 t) bit.ly/tutkivapaja2map | työpajan sisältöä      Blog stream

Create a blog post to share news and announcements with your team and company.

 

v e  r  k o s s a
Salpaus Mobiili Salpauksessa | Tvt/some/mobiili opetuksessa työpaja | Wikin ohjeet ja pdf |  Apps-kokemukset |  Atto-integrointi |  Veop|
Hankkeet Salpaus ToPo | TopLaaja | Jousto | Valovoimainen | Uusi osaaja 3 | Työ tekijäänsä opettaa | Tutkiva 2
Hankeverkosto TutKIVA 12CKuntu

s a l p a u s

 Toimijat Salpauksessa

Hankevastaava Hanna Toijala, suunnittelija

Pilottialat, esimiehet ja opettajat

Sote Minna Vesaaja: Laura Laakkonen, Jenica Apell
Atto Pirkko Lakkonen: Maija Ihanainen

Nuva Frans Winstén: Paula Tervamäki, Johanna Tuliainen

Lita Pia Hemmilä: Mika Lammassaari

 Suunnittelu, aikataulu ja toimenpiteet

0 Työsuunnitelma

Mindmap | salpauksen-hakemus.pdf | aikataulu 6/2013 - 12/2014

 

 Viralliset asiakirjat (pdf)

Hakemus, päätös ym.

  File Modified
PDF File paatos.pdf TutKIVA hankepäätös kesäkuu 2013 Aug 28, 2013 by hannat
PDF File TutKIVA-Salpaus-hankeorganisaatio-2013.pdf Sep 04, 2013 by hannat
PDF File hakemus-lomake-130315.pdf Hakemus, lomake maalikuu 2013 Sep 19, 2013 by hannat
PDF File hakemus-teksti.pdf Hakemuksen teksti, kuvaus 2013 Sep 19, 2013 by hannat
PDF File Yhteistyosopimus-Salpaus-Ekami-130814.pdf Yhteistyösopimus Salpaus Sep 20, 2013 by hannat
PDF File salpauksen-hakemusteksti-tutkiva.pdf Hakemus liite 13.3.2013 Sep 20, 2013 by hannat
PDF File kokonaisbudjetti-koko-verkosto.pdf Kokonaisbudjetti 13.8.2013 Sep 20, 2013 by hannat
PDF File muistio-1-verkostotapaaminen-kotka-HH-2013-08-30.pdf Sep 24, 2013 by hannat
PDF File esimerkki-TYOJANSEURANTA-TutKIVA.pdf Esim. ohje työajanseurannan täyttämiseen Oct 07, 2013 by hannat
PDF File Salpaus-xTune-pilotin-arviointia-5-11-2013.pdf Feb 04, 2014 by hannat
PDF File tutkivaoppiminen-ht.pdf Apr 23, 2014 by hannat
PDF File loppuraportti-tutkiva1-OPH-2014-15-salpaus.pdf Jan 07, 2015 by hannat

 Kuvat

 

h a n k e v e r k o s t o

 Toimijat hankeverkostossa

Ekami - koordinoija

 • Hilkka Huisko, projektipäällikkö, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Kymenlaaksonkatu 29, 48100 Kotka. (at)ekami.fi 040 7555 056

Amisto

 • Mika Eskola, toimipisteenjohtaja
 • Teemu Kuisma, Porvoon ammatillinen opisto, Aleksanterinkatu 20, 06100 Porvoo. (at)amisto.fi 040 5512 002

Jaakkima

 • Minna Pinola, apulaisrehtori, Jaakkiman Kristillinen Opisto, Opistontie 21, 51600 Ruokolahti. (at)jaakkima.fi 044 063 4425

SAMIedu

 • Anssi Gröhn, projektiasiantuntija, opettaja
 • Jonna Kokkonen kehittämiskoordinaattori, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, Pohjolankatu 4-6, PL 12, 57201 Savonlinna. (at)samiedu.fi 044 550 6341

Salpaus

 • Hanna Toijala, suunnittelija Koulutuskeskus Salpaus, Kirkkokatu 27, 15110 Lahti. (at)salpaus.fi (at)gmail.com Twitter @hannatoijala 050 385 5562
 Hankesuunnittelu ja toiminta, verkosto
 Aikataulu, verkosto

2013

ElokuuSyysLokaMarrasJoulu
Verkostotapaaminen
Kotka, Ekami 30.8.
blogi

OPH:n
aloitustilaisuus
Hki 11.9.

OPH:n
verkostotapaaminen
Hki 12.9.

   
     

2014

TammiHelmiMaalisHuhtiTouko

Verkostotapaaminen
Savonlinna, SamiEdu 21.1.2014

  idea: Verkostotapaaminen
Lahti, Salpaus esim. ti 8.4.2014
 
     
KesäHeinäEloSyysLoka
     
     

 

 

 Verkostotapaamiset
 • KOTKA 30.8.2013 muistio | ks. blogi
 • SAVONLINNA 21.1.2014
 • Ehdotettu alustavasti Lahtea Taitaja-kisojen aikaan 8.-10.4.2104 (ti 8.4. lounastapaaminen?)
 Vertaisoppiminen, verkosto

 

l i n k k e j ä

 

 Viimeksi päivitetyt wikisivut

Recently Updated

As you and your team create content this area will fill up and display the latest updates.

 

 

 
 

 

 

 
  

 

 

 
  

 • No labels

1,712 Comments

 1. Anonymous

  Propecia Shedding Cialis Apotheke Frankreich viagra Mtabs Comprar Cialis En Mendoza
 2. Anonymous

  Diferencia Entre Viagra Y Cialis viagra Propecia Attrici
 3. Anonymous

  Acheter Cialis Site Serieux costco pharmacy prices levitra 52 Cialis Wochenendpille
 4. Anonymous

  Motilium Propecia Kaufen levitra samples Orlistat Availability Propecia Acne Weight Gain
 5. Anonymous

  Nor Vibrax Comprar Kamagra Legale In Francia levitra professional Achat Cialis Cheque Viagra Versand Nl Cialis Preisvergleich Bestellen
 6. Anonymous

  Acheter Priligy Dapoxetine En Ligne En Toute Securite buy zoloft 150mg Clomid Clomiphene Citrate Commander Baclofen 25mg
 7. Anonymous

  cash advance america http://cashadvanceafc.com/ - cash advance definition cash advance online cash advance loan cash advance usa http://cashadvanceafc.com/
 8. Anonymous

  payday loans http://paydayloansikdc.com/ - payday loans online same day payday loans online payday advance online payday loans http://paydayloansikdc.com/
 9. Anonymous

  viagra coupon http://buyonlinewwwmen.com/ - viagra prices viagra samples viagra canada п»їviagra
 10. Anonymous

  personal loans bad credit http://personalloansshyk.com/ - personal loan rates quick personal loans bad credit personal loan bad credit personal loan
 11. Anonymous

  lexapro for anxiety http://escitalopramlexaprofs.com/ - lexapro lexapro escitalopram 20 mg escitalopram oxalate
 12. Anonymous

  generic zoloft http://sertralinezolofted.com/ - sertraline 50 mg sertraline 25 mg zoloft reviews sertraline hydrochloride
 13. Anonymous

  cymbalta generic http://duloxetinecymbaltdfr.com/ - duloxetine dr 30mg duloxetine generic cymbalta 30 mg cymbalta generic
 14. Anonymous

  personal installment loans poor credit http://personalloansfadg.com/ - personal installment loans poor credit quick personal loan unsecured personal loan instant personal loan
 15. Anonymous

  prozac medication http://prozacfluoxetinesq.com/ - prozac medication generic for prozac generic for prozac generic prozac
 16. Anonymous

  generic viagra cost http://buyonlinewwwmen.com/ - viagra canada canada viagra viagra without a doctor prescription viagra alternative
 17. Anonymous

  lexapro medication http://escitalopramlexaprofs.com/ - lexapro п»їescitalopram lexapro generic name escitalopram generic
 18. Anonymous

  bank of america personal loan http://personalloansshyk.com/ - unsecured personal loans unsecured personal loans personal loan bad credit personal loan rates
 19. Anonymous

  generic zoloft http://sertralinezolofted.com/ - zoloft zoloft sertraline medication zoloft generic
 20. Anonymous

  online pharmacies legitimate http://pharmacieskogd.com/ - online pharmacies legitimate canadian pharmacies online canadian pharmaceuticals online reviews shop pharmacie
 21. Anonymous

  tadalafil online http://tadalafilhdjl.com/ - п»їtadalafil tadalafil buy buy tadalafil online tadalafil
 22. Anonymous

  levitra coupon http://levitrakgsy.com/ - levitra 20 online levitra п»їlevitra levitra generic
 23. Anonymous

  generic levitra http://levitrafvuk.com/ - п»їlevitra levitra 20 mg levitra 20 mg п»їlevitra
 24. Anonymous

  med rx pharmacy http://rxpharmacysfbi.com/ - pharmacy online canada rx pharmacy pharmacy online med rx pharmacy
 25. Anonymous

  pharmacy cheap http://pharmaaxdh.com/ - pharmacy near me canada pharmacy pharmacy cheap pharmacy online drugstore
 26. Anonymous

  top rated canadian pharmacies online http://pharmacieskogd.com/ - aarp approved canadian online pharmacies canadian online pharmacies legitimate shop pharmacie best 10 online canadian pharmacies
 27. Anonymous

  vardenafil hcl 20mg tab http://vardenafilaxrg.com/ - vardenafil review п»їvardenafil vardenafil online vardenafil online
 28. Anonymous

  levitra online http://levitrafvuk.com/ - levitra 20 levitra 20mg buy levitra levitra 20mg
 29. Anonymous

  canadian online pharmacies http://pharmacieskogd.com/ - mail order pharmacies pharmacie de garde top rated canadian pharmacies online pharmacie en ligne
 30. Anonymous

  pharmacy rx http://rxpharmacysfbi.com/ - pharmacy online rx pharmacy coupons drug rx drug rx
 31. Anonymous

  ed meds http://erectiledysfunctionsxag.com/ - erectile dysfunction pills erectile dysfunction pills п»їerectile dysfunction erection pills
 32. Anonymous

  ed http://impotenceseab.com/ - erectile dysfunction causes erection pills cheap erectile dysfunction pills online п»їerectile dysfunction
 33. Anonymous

  best thesis writing service http://dissertationservicedhj.com/ - custom dissertation services dissertation service sample dessertation custom dissertation
 34. Anonymous

  custom dissertation writing http://dissertationwritingxwgb.com/ - best thesis writing service buy dissertation online do my dissertation for me how to write a dissertations
 35. Anonymous

  cymbalta 30 mg http://duloxetinecymbaltdfr.com/ - cymbalta discontinuation syndrome cymbalta dosages cymbalta drug interactions cymbalta withdrawal syndrome
 36. Anonymous

  custom papers http://writingpaperasfg.com/ - writing paper online do my paper trust my paper online writing paper
 37. Anonymous

  types of dissertation http://dissertationwritingxwgb.com/ - dissertation introduction sample disertation dissertation writing dissertation help service
 38. Anonymous

  escitalopram side effects in women http://escitalopramlexaprofs.com/ - lexapro weight loss does lexapro work lexapro 10 mg lexapro dosage
 39. Anonymous

 40. Anonymous

  fluoxetine hcl side effects http://prozacfluoxetinesq.com/ - prozac for dogs prozac 20 mg prozac nation fluoxetine adverse effects
 41. Anonymous

  warfarin food interactions http://warfarincoumadinsg.com/ - warfarin alternatives coumadin vs warfarin warfarin rat poison coumadin side effects
 42. Anonymous

 43. Anonymous

 44. Anonymous

  best price on viagra 100mg http://abigailpharmdx.com/ - cheapest viagra online п»їviagra 100mg viagra online prescription free cheap generic viagra 100mg
 45. Anonymous

  real viagra pills for sale http://sophiapharmsd.com/ - viagra for sale uk real viagra for sale viagra for sale overnight delivery viagra for sale uk
 46. Anonymous

  how much is viagra without insurance http://miapharmer.com/ - online prescription for viagra viagra without prescription buy viagra online without a prescription viagra without presc
 47. Anonymous

  ordering viagra online http://emmapharmsr.com/ - п»їviagra online viagra pills online viagra buy online buying viagra online canada
 48. Anonymous

  best price on viagra 100mg http://avapharmyj.com/ - price for viagra viagra 100mg street price generic viagra price viagra retail price
 49. Anonymous

 50. Anonymous

 51. Anonymous

  buy viagra pills http://emilypharmfsf.com/ - where to buy viagra best place to buy generic viagra online buy viagra online without prescription where to buy female viagra
 52. Anonymous

 53. Anonymous

 54. Anonymous

  texas state board of pharmacy http://pharmaaxdh.com/ - online pharmacy without scripts pharmacy near me pharmacy discount card canadian pharmacy reviews
 55. Anonymous

  tadalafil cialis http://tadalafilhdjl.com/ - tadalafil side effects sildenafil vs tadalafil mylan tadalafil tadalafil research chemical
 56. Anonymous

  levitra price http://levitrakgsy.com/ - when does levitra go generic vardenafil (levitra) viagra vs levitra buy levitra
 57. Anonymous

  vardenafil hcl 20mg tab vs viagra http://vardenafilaxrg.com/ - vardenafil hcl 20mg tab vs viagra vardenafil reviews п»їvardenafil how long does vardenafil last
 58. Anonymous

 59. Anonymous

 60. Anonymous

 61. Anonymous

 62. Anonymous

  levitra samples http://levitrakgsy.com/ - levitra reviews cost of levitra when does levitra go generic levitra without a doctor prescription
 63. Anonymous

 64. Anonymous

  levitra cost http://levitrafvuk.com/ - levitra price levitra vs cialis best place to buy levitra online levitra generic
 65. Anonymous

  canadian pharmacies http://canadianpharmacybestmeds.com/ online pharmacies
 66. Anonymous

 67. Anonymous

 68. Anonymous

  п»їvardenafil http://vardenafilaxrg.com/ - vardenafil side effects vardenafil hydrochloride vardenafil price vardenafil cost
 69. Anonymous

 70. Anonymous

  canadian pharmacy http://pharmaaxdh.com/ - canadian pharmacy generic viagra uk pharmacy online pharmacy without scripts canadian pharmacy reviews
 71. Anonymous

  coupons for levitra http://levitrafvuk.com/ - levitra without a doctor prescription best place to buy levitra online order levitra what is levitra
 72. Anonymous

  tadalafil without a doctor prescription http://tadalafilhdjl.com/ - tadalafil 5 mg tadalafil dapoxetine tadalafil best price tadalafil walmart
 73. Anonymous

  24 hour pharmacy http://rxpharmacysfbi.com/ - drug rx people's pharmacy med rx pharmacy specialty pharmacy
 74. Anonymous

  sildenafil http://sildenafiljcfs.com/ - sildenafil review sildenafil citrate over the counter how long does it take for sildenafil to take effect generic sildenafil
 75. Anonymous

  advance cash america http://cashadvancerfdh.com/ - approved cash advance cash advance now citibank cash advance capital one quicksilver cash advance
 76. Anonymous

  bank of america personal loans rates http://personalloansshyk.com/ - personal loans for debt consolidation personal loans bad credit small personal loans pnc personal loans
 77. Anonymous

  bad credit personal loans guaranteed approval no credit check http://personalloansfadg.com/ - personal loans bad credit bank of america personal loans personal loans guaranteed instant approval personal loans with bad credit
 78. Anonymous

  quick personal loans http://personalloansshyk.com/ - п»їpersonal loans personal loans for credit score under 600 personal unsecured loans quick personal loans
 79. Anonymous

  buying a house with bad credit http://badcreditloanshtze.com/ - personal loans for bad credit buy now pay later catalogs for people with bad credit how to buy a house with bad credit bad credit personal loans not payday loans
 80. Anonymous

  personal bank loans http://personalloansfadg.com/ - personal loans no credit personal loans repayments calculator bad credit personal loans not payday loans low rate personal loans
 81. Anonymous

  bad credit payday loans guaranteed approval direct lenders http://paydayloansikdc.com/ - payday loans lake charles la no teletrack payday loans payday loans online same day no credit check payday loans boise
 82. Anonymous

  a1 cash advance http://cashadvancerfdh.com/ - best cash advance credit card how to get a cash advance on a credit card advance america cash advance cash advance on credit card
 83. Anonymous

  bad credit business loans http://badcreditloanshtze.com/ - online loans for bad credit debt consolidation loans for bad credit bad credit personal loans guaranteed approval 5000 quick cash loans bad credit
 84. Anonymous

  discover personal loans/apply http://personalloansshyk.com/ - usaa personal loans poor credit personal loans va personal loans discover personal loans reviews
 85. Anonymous

  legit payday loans http://paydayloansikdc.com/ - 3 month payday loans online payday loans direct lender payday loans colorado springs online payday loans ohio
 86. Anonymous

  signature cash loan http://leadloansgrju.com/ - get set loans online loan canada loan blacklisted give me a loan
 87. Anonymous

  capital one credit card cash advance https://cashadvanceiks.com/ - capital one cash advance fee first american cash advance cash advance america installment loans online cash advance
 88. Anonymous

  monthly installment loans for bad credit https://installmentloansjdv.com/ - long term installment loans for bad credit types of installment loans installment loans in ga christmas installment loans
 89. Anonymous

  need a payday loan https://paydayloandjs.com/ - check n go payday loan direct payday loan lenders only payday loan same day deposit getting out of payday loan
 90. Anonymous

 91. Anonymous

  payday loans bad credit near me https://paydayloansgtj.com/ - apply for payday loans 1 hour payday loans direct lender instant approval payday loans payday loans for bad credit
 92. Anonymous

  cheap essay services http://essaywritingservicevcr.com/ - essay service essay paper writing service cheap custom essay writing services academic essay writing services
 93. Anonymous

  refinance personal loan https://personalloanxcn.com/ - prequalify personal loan best personal loan companies personal loan for credit card debt paypal personal loan
 94. Anonymous

  demystifying dissertation writing http://dissertationhelpmqa.com/ - dissertation services how to write dissertation proposal dissertation printing mba dissertation
 95. Anonymous

  paper writer http://writemypaperbuyefp.com/ - paper writing website buying papers custom paper writing service write my paper
 96. Anonymous

  custom essay writing cheap http://customessaywritersfz.com/ - essay writers canada can someone write my essay for me custom application essay quality custom essays
 97. Anonymous

 98. Anonymous

  does losartan cause weight gain http://losartancozaarhyzaarst.com/ - п»їlosartan cozaar recall losartan dose is cozaar a beta blocker
 99. Anonymous

 100. Anonymous

 101. Anonymous

  is cozaar a beta blocker http://losartancozaarhyzaarst.com/ - valsartan vs losartan cozaar generic cozaar reviews losartan potassium
 102. Anonymous

 103. Anonymous

  doctoral thesis http://thesiswritinghelprha.com/ - writing thesis proposal how to write thesis thesis writing online thesis proposal help
 104. Anonymous

  custom essays toronto http://customessaywritersfz.com/ - writing custom essays custom essay writing sites custom essay writing company hire essay writer
 105. Anonymous

  dissertation writing service http://dissertationhelpmqa.com/ - dissertation writing services uk example dissertation dissertation writing uk dissertation writing coach
 106. Anonymous

  write my paper http://writemypaperbuyefp.com/ - help with paper college paper writing service reviews help writing paper write my paper reviews
 107. Anonymous

  what is thesis in writing http://thesiswritinghelprha.com/ - dissertation thesis writing thesis statistics help help with writing a thesis doctoral thesis help
 108. Anonymous

 109. Anonymous

  help writing papers for college http://writemypaperbuyefp.com/ - do my paper need help with paper college paper writing service buy thesis paper
 110. Anonymous

 111. Anonymous

 112. Anonymous

  online pharmacy http://canadianpharmaciesprofmeds.com/ canadian online pharmacies
 113. Anonymous

  online drugstore http://canadianpharmaciesshippingbsl.com/ canadian pharmacy
 114. Anonymous

  what is atarax used for http://hydroxyzineataraxth.com/ - hydroxyzine hydrochloride hydroxyzine pam 25mg hydroxyzine hcl 25mg hydroxyzine hydrochloride
 115. Anonymous

  norvasc generic http://amlodipinenorvascexforgesa.com/ - amlodipine 2.5 mg amlodipine besylate 10 mg amlodipine besylate recall amlodipine besylate 5mg
 116. Anonymous

  umi thesis http://thesiswritinghelprha.com/ - thesis to book writing your thesis writing your thesis help writing thesis
 117. Anonymous

  citalopram uses http://citalopramcelexaad.com/ - celexa 20 mg citalopram withdrawal citalopram (celexa) prozac vs celexa
 118. Anonymous

  what is remeron used for http://mirtazapineremeronsa.com/ - remeron classification mirtazapine 15 mg remeron classification remeron uses
 119. Anonymous

  effexor and alcohol http://venlafaxineeffexorhf.com/ - venlafaxine class venlafaxine high side effects of effexor venlafaxine hcl
 120. Anonymous

  amlodipine drug class http://amlodipinenorvascexforgesa.com/ - norvasc 5 mg amlodipine dosage amlodipine side effects is amlodipine a beta blocker
 121. Anonymous

  trazodone for pain http://trazodoneud.com/ - how long does it take for trazodone to make you sleepy trazodone 100mg trazodone interactions trazodone interactions
 122. Anonymous

  quetiapine http://quetiapineseroquelik.com/ - quetiapine davis pdf seroquel withdrawal symptoms quetiapine side effects what is seroquel used for
 123. Anonymous

  online drugstore http://canadianonlinepharmacyneo.com/ online pharmacy canada
 124. Anonymous

  generic viagra usa http://sofiapharmku.com/ - generic name for viagra canadian generic viagra is there generic viagra generic viagra online canadian pharmacy
 125. Anonymous

  online canadian pharmacy http://canadianpharmacyonlinesrvh.com/ - canadian pharmacy online п»їcanadian pharmacy best canadian online pharmacy canadian online pharmacy
 126. Anonymous

  canada online pharmacy http://canadianpharmacyonlinesrvh.com/ - canadian online pharmacy canadian online pharmacy online canadian pharmacy drugs from canada
 127. Anonymous

  how does seroquel work http://quetiapineseroquelik.com/ - quetiapine fumarate 100mg quetiapine quetiapine uses quetiapine fumarate side effects
 128. Anonymous

  п»їtrazodone http://trazodoneud.com/ - trazodone dogs trazodone 100 mg trazodone withdrawal symptoms п»їtrazodone
 129. Anonymous

  buy viagra online no prescription http://miapharmer.com/ - viagra online no prescription real viagra online prescription non prescription viagra order viagra without prescription
 130. Anonymous

  order viagra without prescription http://miapharmer.com/ - viagra online without prescription buy viagra online without buy viagra online without a prescription order viagra without prescription
 131. Anonymous

  buying viagra online legally http://emtpartsstore.com/ - buy viagra online cheap how to buy viagra online cheap viagra online buy real viagra online
 132. Anonymous

  generic viagra online https://loviagraosn.com/ - buy cheap viagra online buy generic viagra online buy viagra online canada buy viagra online usa
 133. Anonymous

  canada pharmacy online http://canadianpharmacyecyn.com/ - on line pharmacy 24 hours pharmacy indian pharmacy pharmacy prices
 134. Anonymous

  best place to buy generic viagra online https://genericvigaria.com/ - how to buy viagra online viagra online canada generic viagra review is there a generic viagra
 135. Anonymous

  when will viagra be generic http://qenericviaqra.com/ - best place to buy generic viagra online when does viagra become generic viagra online generic viagra generic name
 136. Anonymous

 137. Anonymous

 138. Anonymous

 139. Anonymous

  express scripts pharmacy http://canadianpharmacyecyn.com/ - california pharmacy legit online pharmacy online pharmacy canadian mail order pharmacy
 140. Anonymous

  cialis vs levitra https://cialisfavdrug.com cialis action cialis prescription
 141. Anonymous

  humana pharmacy refills district of columbia board of pharmacy shoppers food & pharmacy fairfield pharmacy
 142. Anonymous

  people's pharmacy https://canadaonlinepharmacyhtik.com/ - mail order pharmacy legit online pharmacy 24 hr pharmacy pharmacy rx
 143. Anonymous

  coupons for cialis https://cialisfavdrug.com does cialis control dht gi problems with cialis
 144. Anonymous

  walgreens pharmacy near me hannaford pharmacy hours greenfield pharmacy
 145. Anonymous

  pharmacy technician license board of pharmacy specialties winn dixie pharmacy locations cvs online pharmacy
 146. Anonymous

  rite-aid pharmacy international pharmacy dexter pharmacy hours
 147. Anonymous

  cvs pharmacy washington dc unity pharmacy pharmacy delivery accredo specialty pharmacy
 148. Anonymous

 149. Anonymous

  pharmacy benefit manager eufaula pharmacy dee's pharmacy milkshakes burgaw nc rune’s pharmacy
 150. Anonymous

  perscription drugs from canada https://canadadrugpharmacywhik.com/ - mail order prescription drugs from canada mail order prescription drugs from canada canada drugs coupon precription drugs from canada
 151. Anonymous

 152. Anonymous

  walgreen pharmacy online non prescription online pharmacy perscription drugs from canada tricare online pharmacy
 153. Anonymous

 154. Anonymous

 155. Anonymous

 156. Anonymous

  best online canadian pharmacy 2015 https://canadianpharmacyonlinesrvh.com/ - canadian online pharmacy reviews best canadian online pharmacy legit canadian online pharmacy buy cialis online canadian pharmacy
 157. Anonymous

 158. Anonymous

  trusted online pharmacy reviews best canadian pharmacy wegmans online pharmacy online pharmacy no prescription
 159. Anonymous

  canadian online pharmacy reviews trusted online pharmacy canada drugs reviews canadian online pharmacy cialis
 160. Anonymous

  online compounding pharmacy canadian pharmacies reputable canadian pharmacy precription drugs from canada
 161. Anonymous

 162. Anonymous

 163. Anonymous

  mail order prescription drugs from canada prescription drugs from canada banfield online pharmacy non prescription online pharmacy
 164. Anonymous

  п»їdrug store near me https://drugstorepharmacyxerh.com/ - cvs drug store hills drug store best drug store makeup nearest drug store
 165. Anonymous

  cheap viagra online canadian pharmacy tramadol online pharmacy trusted online pharmacy reputable canadian pharmacy
 166. Anonymous

  pharmacy tech programs online pharmacy tech online gvckpovtwnsss reputable online pharmacy xibtawkymnjee pharmacy technician course online free
 167. Anonymous

  legitimate mexican pharmacy online french pharmacy online tezizcxtnjyxh canada drugs mzdtdeynqcdug pharmacy tech online course
 168. Anonymous

  trust pharmacy online amazon online pharmacy adderall online pharmacy ordering drugs from canada
 169. Anonymous

 170. Anonymous

  humana pharmacy online uk online pharmacy reliable online pharmacy indian online pharmacy
 171. Anonymous

  mexico online pharmacy canadian pharmacy cialis mexico pharmacy online legal online pharmacy reviews
 172. Anonymous

  herbal viagra tablets can nitroglycerin act the same as viagra ecstasy and viagra
 173. Anonymous

  when will viagra cheaper is viagra over the counter viagra stock gynarchy goddess - 100 days in sissy chastity - viagra challenge
 174. Anonymous

  can you take viagra with lisinopril brother viagra problem eception form for viagra
 175. Anonymous

 176. Anonymous

  sources for viagra viagra boner mom sjdksnenfxlac costco viagra prices lbtxikmnpkdzc wikimedia wikimedia viagra was originally tested to treat what?
 177. Anonymous

  mayo clinic , is viagra good for your heart also, small daily dose ? cialis vs viagra dosage comparison true stories about viagra side effects
 178. Anonymous

  generic viagra without subscription walmart best female viagra nizagara vs viagra
 179. Anonymous

  show pictures of viagra working viagra generic viagra from canada difference between female and male viagra
 180. Anonymous

  before and after viagra mom helps viagra viagra side effects
 181. Anonymous

  viagra girls is there a generic for viagra des medicare cover viagra
 182. Anonymous

  is viagra over the counter taking viagra viagra pills in mexico
 183. Anonymous

  viagra from pharmacy in india over counter generic viagra femdom tricked viagra
 184. Anonymous

  what side effects does "viagra" have? viagra sin receta viagra dosing
 185. Anonymous

  viagra for sle viagra/levitra dick pics on viagra
 186. Anonymous

  can a man take viagra if he has high blood pressure aphrodisiac herbal drink thats like viagra 6 pack milf female viagra
 187. Anonymous

  viagra side effects for men viagra sister old man takes viagra for the 1st time
 188. Anonymous

  when to take viagra for maximum effect ron jeremie meme viagra viagra patent expiration date extended
 189. Anonymous

  viagra for women average price of viagra 100mg lowest price for viagra 100mg
 190. Anonymous

 191. Anonymous

  insurance cover viagra viagra on line safe place to order online rx for viagra
 192. Anonymous

  home remedy viagra does generic viagra work? funny viagra
 193. Anonymous

  viagra suppository teen boys using viagra can nitroglycerin act the same as viagra
 194. Anonymous

  does viagra raise blood pressure sildenafil citrate generic viagra 100mg rush limbaugh viagra
 195. Anonymous

  viagra cock step viagra help penis on viagra before after
 196. Anonymous

  viagra in herbal supplement having men in chastity taking viagra sildenafil and viagra
 197. Anonymous

  does sideafil work as good as viagra what is the name of the generic viagra viagra pranks
 198. Anonymous

  very hard cocks with viagra uncensored viagra prank generic names for cialis and viagra levitra vs viagra
 199. Anonymous

  puedo tomar viagra si tenego alta precion susanna thompson viagra cheapest usa drug store for viagra
 200. Anonymous

  viagra super active + viagra erection after ejaculation lowest price for viagra
 201. Anonymous

  when will the price of viagra drop side effects for viagra viagra alternatives that work
 202. Anonymous

  benefits of viagra canada viagra cialis vs viagra
 203. Anonymous

  viagra is doomed girl cialis vs viagra effectiveness mayo clinic , is viagra good for your heart also, small daily dose ?
 204. Anonymous

  mom helps viagra viagra doses can you take viagra with losartan viagra dosnt work now what
 205. Anonymous

 206. Anonymous

  viagra pros and cons can i take flomax and viagra at the same time sildenafil citrate generic viagra 100mg
 207. Anonymous

  suprise amateur viagra ron jeremie meme viagra blue chew viagra scam
 208. Anonymous

  whats best? viagra, levitra or cialas? viagra uses can viagra help last longer
 209. Anonymous

  when to take viagra for maximum effect natural supplements instead of viagra generic female viagra pills
 210. Anonymous

 211. Anonymous

  bull viagra prescribe viagra online what symptoms are doctors looking for to perscribe viagra
 212. Anonymous

  ed pills that work better than viagra cialis vs viagra effectiveness #ИМЯ?
 213. Anonymous

 214. Anonymous

  how long viagra to work viagra incest boys viagra
 215. Anonymous

  girl takes a viagra pill captions viagra stock bywlhtraftvje viagra overdose afltwfejhptic what presidential candidate was the first spokesman for viagra?
 216. Anonymous

  what symptoms are doctors looking for to perscribe viagra cheap viagra online ohdnwoxpfsnmu sucking off viagra boner qdcbmjbaabayh can you chew viagra pills
 217. Anonymous

  how many viagra pills can you take viagra sister sister brother viagra
 218. Anonymous

  comprar viagra profesional how to treat side effects of viagra is viagra available in generic form yet viagra single packs
 219. Anonymous

  substitutes for viagra costco viagra prices syjrzmktyfoyu viagra without doctor prescription pynddibbctuap buying viagra in panama and returning to the us
 220. Anonymous

  generic viagra 100mg viagra dosnt work now what does tricare cover viagra?