Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

YDINOSAAMINEN 180 OP
CORE COMPETENCIES 180 ECTS

 

 

 

 

 

PERUSOPINNOT 45 OP
BASIC STUDIES 45 ECTS

1

suoritusvuosi 

Ammatilliset perusteet 1 15 op (Syksy)
Professional Basics 1 15 ects (Autumn)

15

 

 

 

 

01RUOS, 01RUOK Ruotsin kieli 3 op

3

 

 

 

 

0701AG005 Algebra, geometria ja trigonometria 5 op

5

 

 

 

 

0701FP004 Fysiikan perusteet 4 op

4

 

 

 

 

0736DM103 Digital Media 3 ects

3

 

 

 

 

Ammatilliset perusteet 2 15 op (Kevät)
Professional Basics 2 15 ects (Spring)

15

 

 

 

 

01ENG Englannin kieli ja viestintä 3 op

3

 

 

 

 

0701VM003 Vektorit ja matriisit 3 op

3

 

 

 

 

0701IF204 ICT-fysiikka 4 op

4

 

 

 

 

0736NF205 Networking Fundamentals 5 ects or
0736GP205 Game Programming Essentials 5 ects

5

 

 

 

 

Ammatilliset perusteet 3 15 op (Syksy)
Professional Basics 3 15 ects (Autumn)

 

15

 

 

 

01SUO Asiantuntijaviestintä 4 op

 

4

 

 

 

0701ID103 Integraali ja derivaatta 3 op

 

3

 

 

 

0736DE103 Digitaalielektroniikka 4 op

 

4

 

 

 

0736ES304 Embedded Systems 4 ects or
0736MS404 Media Systems 4 ects

 

4

 

 

 

AMMATTIOPINNOT 90 OP
PROFESSIONAL STUDIES 90 ECTS

1

2

3

4

suoritusvuosi

WWW-tuotanto 15 op (Syksy)
Web Production 15 ects (Autumn)

15

 

 

 

 

 47IOWT005 WWW-teknologiat 5 op
47KIWT005 Web Technologies 5 ects

5

 

 

 

 

 47IOKK003 Kuvankäsittely 3 op
47KIIE003 Image Editing 3 ects

3

 

 

 

 

47IOWJ003 WWW-julkaiseminen 3 op tai
 47IOVP003 Verkkopalvelut 3 op 
47KIWP003 Web Publishing 3 ects or
47KINS003 Nerwork Services 3 ects

3

 

 

 

 

47IOPP004 Projektityöskentelyn perusteet 4 op
47KIPW004 Project Work 4 ects

4

 

 

 

 

ICT Järjestelmät 15 op (Kevät)
ICT Systems 15 ects (Spring)

15

 

 

 

 

47IOOP004 Ohjelmoinnin perusteet 4 op
47KIIP004 Introduction to Programming 4 ects

4

 

 

 

 

47IOTT004 Tietoverkot ja tietoturva 4 op
47KICS004 Computer Networks and Security 4 ects

4

 

 

 

 

47IOKL003 Käyttöjärjestelmät ja laitteistot 3 op
47KIOH003 Operating Systems and Hardware 3 ects

3

 

 

 

 

47IOJP004 Green ICT järjestelmäprojekti 4 op
47KISP004 Green ICT Systems Project 4 ects

4

 

 

 

 

Sovellukset 15 op (Syksy) 
Applications 15 ects (Autumn)

 

15

 

 

 

47IOTV004 Tietovarastot 4 op
47KIDS004 Data Storages 4 ects

 

4

 

 

 

47IOOO004 Olio-ohjelmoinnin perusteet 4 op
47KIOP004 Object Oriented Programming 4 ects

 

4

 

 

 

47KICE003 ICT English 3 ects

 

3

 

 

 

47IOSP004 Green ICT sovellusprojekti 4 op
47KIAP004 Green ICT Applications Project 4 ects

 

4

 

 

 

Tutkimustoiminta 15 op (Kevät)
Researc Activities 15 ects (Spring)

 

 

15

 

 

0736TS406 ICT Tutkimusseminaari 6 op

 

 

6

 

 

0736MJ403 Markkinointi ja johtaminen 3 op

 

 

3

 

 

0736YI403 Yrittäjyys ja innovaatiotoiminta 3 op

 

 

3

 

 

0701FL203 Fysiikan laboraatiot 3 op

 

 

3

 

 

MEDIATEKNIIKAN AMMATTIOPINNOT 30 OP
MEDIA TECHNOLOGY PROFESSIONAL STUDIES 30 ECTS

 

 

 

 

 

Technical Visualization 15 ects 15 op (Kevät/Spring)

 

15

 

 

 

0735I2003 Image Processing 2 3 ects

 

 3

 

 

 

07353D005 3D Modeling 5 ects

 

 5

 

 

 

0735CC003 Composition and Color Theory 3 ects

 

 3

 

 

 

0735CA004 CAD 4 ects

  4   

Animation 15 ects (Syksy/Autumn)

 

 

15

 

 

0735AN005 Animation 5 ects

 

 

 5

 

 

0735MM005 Multimedia 5 ects

 

 

 5

 

 

0735GD005 Game Design 5 ects

 

 

 5

 

 

OHJELMISTOTEKNIIKAN AMMATTIOPINNOT 30 OP
SOFTWARE ENGINEERING PROFESSIONAL STUDIES 30 OP

 

 

 

 

 

Platforms and Langueges 15 ects (Kevät/Spring)

 

15

 

 

 

0732PL005 Programming Languages 5 ects

 

 5

 

 

 

0732DS005 Distributed Systems 5 ects

 

 5

 

 

 

0732PC005 Platform Computing 5 ects

 

 5

 

 

 

Software Engineering 15 ects (Syksy/Autumn)

 

 

15

 

 

0732SE004 Software Engineering 4 ects

 

 

 4

 

 

0732SA004 Software Architectures 4 ects

 

 

 4

 

 

0732TM004 Software Testing and Maintenance 4 ects

 

 

 4

 

 

0772UE003 Usability Engineering 3 ects  

   3  

TIETOVERKKOJEN AMMATTIOPINNOT 30 OP
COMPUTER NETWORKS PROFESSIONAL STUDIES 30 ECTS

 

 

 

 

 

Data Networks and Systems 1 15 ects (Kevät/Spring)

 

15

 

 

 

0734DT005 Data Transfer Technologies 5 ects

 

 5

 

 

 

0734RS005 Routing and Switching Essentials 5 ects

 

 5

 

 

 

0734NW005 Data Networks Workshop 1 5 ects

 

 5

 

 

 

 Data Networks and Systems 2 15 ects (Syksy/Autumn)

 

 

15

 

 

0734WN005 Wireless Networks 5 ects

 

 

 

 

0734SM005 Security and Network Management 5 ects

 

 

 5

 

 

0734DW005 Data Networks Workshop 2 5 ects

 

 

 5

 

 

HARJOITTELU 30 OP
PRACTICAL TRAINING 30 ECTS

1

2

3

4

suoritusvuosi

07HARJOIT Harjoittelu 30 op

 

 

 

30

 

OPINNÄYTETYÖ 15 OP
THESIS 15 ECTS

1

2

3

4

suoritusvuosi

07OPNTYÖ Opinnäytetyö 15 op

 

 

 

15

 

TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 60 OP
PROFILING COMPETENCIES 60 ECTS

1

2

3

4

suoritusvuosi

TÄYDENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
PROFILING PROFESSIONAL STUDIES
Valitaan vähintään 30 op
Selecting at least 30 ects

 

 

 

 

 

Production of Digital Material 15 ects 15 op (Kevät/Spring)

 

15

 

 

 

0735DM005 Digital Material 5 ects

 

 

 

 

0735WM005 WWW Multimedia 5 ects

 

 5

 

 

 

0735VW005 Visualization workshop 5 ects

 

 5

 

 

 

Advanced Module in Technical Visualization 15 ects 15 op (Syksy/Autumn)

 

 

15

 

 

07353D205 3D Modeling 2 5ects

 

 

 5

 

 

0735G2005 Game Programming - Advanced Course 5 ects

 

 

 5

 

 

0735VW205 Visualization Workshop 2 5 ects

 

 

 5

 

 

Web Development 15 ects (Kevät/Spring)

 

15

 

 

 

0732SP004 Server Side Programming 4 ects

 

 4

 

 

 

0732BP004 Browser as a Platform 4 ects

 

 4

 

 

 

0732WF003 Web Frameworks 3 ects

 

 3

 

 

 

0732WW004 Web Workshop 4 ects

 

 4

 

 

 

Mobile games 15 ects (Syksy/Autumn)

 

 

15

 

 

0732PM004 Programming Mobile Smart Devices 4 ects

 

 

 4

 

 

0732GA004 Game Engine Architectures 4 ects

 

 

 4

 

 

0732GM003 Game Programming Mathematics and Physics 3 ects

 

 

 3

 

 

0732SW004 Smart Device Programming Workshop 4 ects

 

 

 4

 

 

Virtualization Services and Clouds 15 ects (Kevät/Spring)

 

15

 

 

 

0734VT005 Virtualization Technologies 5 ects

 

 5

 

 

 

0734AS005 Administering Servers and Services 5 ects

 

 5

 

 

 

0734CW005 Cloud Services Workshop 5 ects

 

 5

 

 

 

Network Technologies 15 ects (Syksy/Autumn)

 

 

15

 

 

0734SN005 Scaling Networks 5 ects

 

 

 5

 

 

0734CN005 Connecting Networks 5 ects

 

 

 5

 

 

0734AN005 Advanced Network Technologies 5 ects

 

 

 5

 

 

MUUT TÄYDENTÄVÄT OPINNOT
OTHER PROFILING STUDIES
Valitaan korkeintaan 15 op
Selecting up to 15 ects

 

 

15

 

 

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 op
ELECTIVE STUDIES 15 ECTS

 

 

 

15

 

ops1415-tl-tieto-ja-viestintatekniikka.pdf 10.4.2014

  • No labels