Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet
Opintojakson tavoitteena on algebran käyttötaidon kehittäminen ja syventäminen niin, että opiskelijat voivat jatkaa matematiikan opintoja sekä osaavat käyttää matemaattisia menetelmiä luonnontieteissä, mekaniikassa ja sähkötekniikassa.
Sisältö
- potenssi-, polynomi- ja rationaalilausekkeiden sieventäminen
- ensimmäisen asteen yhtälöt ja yhtälöryhmät
- 2. asteen, juuri- ja korkeamman asteen yhtälöt
- vektorien peruslaskutoimitukset
- tason analyyttisen geometrian alkeet
- logaritmi- ja eksponenttifunktio
- yksinkertaiset logaritmi- ja eksponenttiyhtälöt
- kompleksiluvut
- tasogeometrian perusteet
- suora- ja vinokulmaisen kolmion trigonometria
- trigonometriset funktiot, trigonometrian kaavat, trigonometriset yhtälöt
- avaruusgeometrian alkeet, kappaleiden tilavuudet ja pinta-alat 
Suoritustapa ja arviointi
Opintojakso muodostuu luennoista ja harjoituksista. Arviointi tapahtuu tuntiosaamisen, harjoitustehtävien ja välikokeiden tai tentin perusteella.
Arviointi asteikolla 1 - 5
Arviointikriteerit
Perustaso (1-2): Opiskelija osaa sieventää yksinkertaisia algebrallisia lausekkeita, ratkaista perustapauksissa 1. asteen yhtälön, 1. asteen yhtälöparin ja 2. asteen yhtälön, laskea yksinkertaisen tasokuvion pinta-alan, ratkaista suorakulmaisen kolmion sekä laskea yksinkertaisen kappaleen tilavuuden.
Hyvä taso (3-4): Opiskelija osaa sieventää yksinkertaisia algebrallisia lausekkeita,  osaa laskea suureen arvon kun sen logaritmi tunnetaan, osaa ratkaista 1. asteen yhtälön, 1. asteen yhtälöparin ja 2. asteen yhtälön, laskea yksinkertaisen tasokuvion pinta-alan, ratkaista suorakulmaisen ja vinokulmaisen kolmion, piirtää sinifunktion kuvaajan, kun amplitudia ja vaihekulmaa muutetaan, sekä laskea yksinkertaisen kappaleen tilavuuden.
Erinomainen taso (5): Opiskelija osaa sieventää algebrallisia lausekkeita, osaa laskea suureen arvon kun sen logaritmi tunnetaan, ratkaista 1. asteen yhtälön, 1. asteen yhtälöparin, kolmen tuntemattoman 1. asteen yhtälöryhmän, 2. asteen yhtälön sekä yksinkertaisen juuriyhtälön, laskea yksinkertaisen tasokuvion pinta-alan, ratkaista suorakulmaisen ja vinokulmaisen kolmion, piirtää sinifunktion kuvaajan, kun amplitudia ja vaihekulmaa muutetaan, sekä laskea yksinkertaisen kappaleen tilavuuden ja pinta-alan.
Opiskelumateriaali
Launonen, E., Sorvali, E. & Toivonen, P. 2003. Teknisten ammattien matematiikka 3 A. 9. painos. Helsinki: WSOY.
Launonen, E., Sorvali, E. & Toivonen, P. 2007. Teknisten ammattien matematiikka 3 B. 7.-11. painos. Helsinki: WSOY.

  • No labels