Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

TVT-strategian 09-12 keskustelu

Ke 28.1.09 Stå 6, 1. kerros, Areenan luokka 1089


Valmistautuminen

Ennakkotehtävänä ilmoittautuneille on TVT-strategialuonnokseen tutustuminen. Arvioi lukiessasi strategiaa omasta näkökulmastasi (koulutusala/tulosalue/työyhteisö).


Toteutus ja aikataulu ke 28.1.

- - - - -

13.30-14.30 ACP-valmistelut https://connect.lpt.fi/veop/

 - - - - -

14.30 Kahvitarjoilu

14.30 - 14.40 Aloitus
Hannu Heinonen, apulaisrehtori

14.40 - 14.50 Työskentelyn ohjeistus ja järjestelyt

Ala-/aihekohtaiset ryhmät

14.50 -  15.20 Ryhmätyöskentely: TVT:n opetuskäytön tarkastelu omasta näkökulmasta

Kysymyksiä työskentelyn tueksi

  • Mikä on suunta, johon tulisi tähdätä, entä tavoitteet, joihin pyrkiä?
  • Mihin asioihin tulisi erityisesti panostaa tai mitä asioita tulisi kehittää lähivuosina?
  • Mitkä asiat olisivat niitä, jotka olisi hyvä tehdä yhteisesti (salpaustasoisesti) ja mitkä niitä, jotka olisi parempi hoitaa paikallisesti?
  • Mitkä suunnitteilla olevista, tai jo tehdyistä asioista ovat mielestäsi tarpeellisia, mitkä tarpeettomia?
  • Muita olennaisia kysymyksiä? (voit ehdottaa kysymyksiä Add Comment)

Ideointi muistilapuille ja edelleen koosteeksi paperille (ACP:ssa chat)

15.20-15.45 Ryhmätöiden tulosten esittely
Pääkohtien esittely. Tarkempi koonti tehdään wikiin verkko-opetuspalveluissa

15.45-16.00 Yhteenveto ja tilaisuuden päätösWrite a comment…