Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

TYÖ TEKIJÄÄNSÄ OPETTAA
Mobiilitekniikka työssäoppimisen ohjauksen tukena eli MobiTOP 


Sisällys
1. Aluksi
2. Kehittämistyön tarpeen tunnistaminen
3. Kehittämistyön tavoitteet
4. Kehittämistyön lopputulos
5. Kehittämistyön eteneminen
6. Toimijoiden välinen työnjako
7. Kehittämistyön vaiheet
8. Kehittämistyön tausta
9. Lopuksi

Yhteystiedot

Aluksi


Seuraavassa kuvataan Mobiililaitteet työssäoppimisen ohjauksen tukena (MobiTOP) hankkeen toimintasuunnitelma aikataulutuksineen. Toiminta on saanut tuen Opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja on osa OKM rahoittamaa "Työ tekijäänsä opettaa" hanketta. Kehitystyötä toteutetaan yhdessä hankeverkoston ja erityisesti Ammattiopisto Lappian kanssa.

Kehittämistyön tarpeen tunnistaminen

MobiTOP hankkeessa tuotetaan mobiiliteknologiaa hyödyntävä sähköinen työssäoppimisen ohjausjärjestelmä/alusta (MobiTOP). Mobiiliteknologian kehittymisen myötä on syntynyt mahdollisuuksia hyödyntää tätä teknologiaa uudella tavalla myös työssäoppimisen ohjauksessa. Päätelaitteet ovat opiskelijoiden mukana ja niiden avulla on muun muassa helppo päästä alustalle, jossa top-materiaali sijaitsee. Päätelaitteet mahdollistavat luontevan reaaliaikaisen paikasta riippumattoman kommunikaation opiskelijan, ohjaavan opettajan ja työpaikkaohjaajan kesken. Mahdollisuuksia ei vielä hyödynnetä täysimääräisesti.
Työssäoppimisen ohjauksen laadun kehittämisestä hyötyvät laajasti erilaiset oppilaitoksen sidosryhmät: opiskelijat, yritykset, työpaikkaohjaajat ja opettajat. Toivottavaa on, että hanke osaltaan vahvistaa pitkällä aikavälillä yritysten osaamista, mikä tukee suomalaisen yhteiskunnan ja yritysten kilpailukykyä. Työ tekijäänsä opettaa hankkeen laaja yhteistyöverkosto tekee tästä visiosta myös realistisen.

Kehittämistyön tavoitteet


Hankkeen tavoitteena on, että vuoden 2015 loppuun mennessä kaikki Lapin ammattiopiston Liiketalouden, Tieto- ja viestintätekniikan sekä Puutarha-alan perustutkinto-opiskelijat ovat MobiTOP ohjausjärjestelmän piirissä. Pidemmällä aikavälillä kehittämistyön tavoitteena on saada tuoda kaikki RKK/Lapin ammattiopiston opiskelijat järjestelmän piiriin. Työ tekijäänsä opettaa hanke päättyy 31.12.2015. Tavoite on, että kehittämistyö on osaltaan määrittämässä mobiiliteknologian käyttöönottoa myös vuoden 2015 jälkeen.

Kehittämistyön lopputulos


Kehittämistyön lopputuloksena syntyy mobiiliohjausta hyödyntävä työssäoppimisen ohjausjärjestelmä, joka sisältää "top-alustan", jossa ovat saatavilla kaikki työssäoppimiseen liittyvä materiaali (sopimukset, yleisohjeet, yritysrekisterit jne.). Alusta toimii myös pilvipalveluna, eli sen avulla voidaan jakaa kuvaa ja liikkuvaa kuvaa.

Kehittämistyön eteneminen


Kehittämistyön aluksi valitaan sopiva muoto/palvelin/ohjelmisto top-materiaalin sisältävälle alustalle/top-verkkopalvelulle. Tämän jälkeen sijoitetaan top-materiaali valitulle alustalle. Seuraavassa vaiheessa laaditaan ohjeistus siitä, miten mobiiliteknologiaa voi hyödyntää em. verkkopalvelun hyödyntämisessä. Osa oppilaitoksen opettajista koulutetaan mobiiliverkkopalvelun käyttöön osana Työ tekijäänsä opettaa -hanketta. MobiTOP järjestelmän kehittämistä ja opettajien kouluttamista jatketaan laajemmin hankkeen päättymisen jälkeen.

 

Toimijoiden välinen työnjako


Työ tekijäänsä opettaa hankkeessa Lapin ammattiopistossa MobiTOP järjestelmää on kehittämässä kolmen eri tutkinnon opettajia sekä hankeen paikallinen projektipäällikkö. Kehittämistyötä toteutettaessa on käytettävissä opettajien asiantuntemuksen ohella muun muassa RKK Työpaikalla oppiminen työryhmän asiantuntemus. Ammattiopisto Lappia tuo kehitystyöhön erityisesti Liiketalouden perustutkinnon kehittämiseen liittyvää osaamista.
Hanke mahdollistaa ostopalveluina hankitun mobiiliteknologian käyttökoulutuksen hyödyntämisen. Kehitettävän verkkopalvelun alustava sisältö on jo olemassa. Työ tekijäänsä opettaa sekä kehittämistehtävä tuottava alustalle lisää sisältöä. Työ tekijäänsä opettaa hankkeen aikana koulutetaan opettajat ja työpaikkaohjaavat MobiTOP järjestelmän käyttöön. Järjestelmästä tiedotetaan mm. RKK/Lapin ammattiopiston verkkosivuilla jne.

Kehittämistyön vaiheet


MobiTOP järjestelmä kehitetään Työ tekijäänsä opettaa hankkeen yhteydessä. Samalla arvioidaan kunkin vaiheen onnistumista hankkeeseen osallistuvien toimesta. Työ tekijäänsä opettaa hankkeen MobiTOP vaiheet ovat seuraavat:1) MobiTOP ohjausjärjestelmän suunnittelu ja kuvaus (1.3.2014 -.6.2014) arvioidaan laadittu suunnitelmat2) Alustava suunnitelma MobiTOP ohjausjärjestelmän käyttöönoton vaatimalle koulutukselle ja tutkinnon osien pilotoinnille (1.5. - 15.6.2014)- arvioidaan laadittu suunnitelmat3) Laiteiden hankinta (1.9.- 6.2014)- hankitaan laitteet suunnitelman perusteella4) Ohjaavien opettajien ja työpaikkaohjaajien koulutusten suunnittelu/kilpailuttaminen/hankinta ja pilotoinnin suunnittelu (1.10.2014 - 31.1.2015)- arvioidaan mm. koulutettavien määrät, toteutetaan kilpailutuksen säännösten mukaisesti5) Tutkinnon osien pilotointi ja vertaisarvioinnit (3.1.2015 - 1.11.2015)- arvioidaan mm. piloitointiin osallistuvien opettajien, opiskelijoiden ja ohjaavien opettajien määrä- kerätään palautteet pilotointiin osallistuneilta6) Hankkeen päättäminen (1.10.- 31.12.2015)

Kehittämistyön tausta

Kehittämistyön taustalla on uuden teknologian mukanaan tuomat mahdollisuudet, työssäoppimisen merkityksen ja henkilökohtaistamisen korostuminen muun muassa TUTKE2:n ja ECVET järjestelmän käyttöönoton myötä, Learning by Doing  menetelmän tehokkuus. Kysymys on tarttumisesta jälkimodernin tieto ja palveluyhteiskunnan tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Lopuksi


Kehittämistyötä toteutetaan koulutuksen päättymisen jälkeen. Kehittämistyö on kytketty oppilaitoksen työssäoppimisjärjestelmän kehittämiseen ja hanketyöhön. Näin kehittämistyö ei jää' irralliseksi "projektiksi" vaan tukee aidosti arjen ja koulutuksen laadun kehittämistä oppilaitoksessa.

Yhteystiedot
Jari Koivumaa
Jokiväylä 9
96190 ROVANIEMI 

6 Comments

 1. Anonymous

  Cialis Rezeptfrei Tadalafil Cheap Vardenafil 20mg Keflex Sun Exposure best prices for on line levitra Discount Cialis Canada Provera Amex What Is Amoxicillin For
 2. Anonymous

  Kamagra En Ligne Lille Buy Xenical Online No Prescription Cheap Canadian Prescriptions Online buy viagra online Silagra 100 No Perscription Nebenwirkungen Viagra Frau Buying Discount Provera Cod Only
 3. Anonymous

  Buy Cialis One Day Receipt Real Progesterone Pills Visa No Prior Script how to buy levitra in usa Levitra Kaufen Rezeptfrei Acquisto Viagra On Line Cephalexin Low Cost
 4. Anonymous

  Discount Cialis 20 Mg buy viagra online Can U Give A Dog Cephalexin Acheter Propecia Moins Cher Kamagra Donne
 5. Anonymous

  Viagra Homme Wikipedia Generic Propecia 20mg Cialis Potenz viagra Cialis Impotencia Doxycline Chicago
 6. Anonymous

  Online Pharmacy For Prednisone Amoxicillin Std Dosage buy levitra professional Tadalafil Generique
Write a comment…