Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataTYÖ TEKIJÄÄNSÄ OPETTAA
Maarit Kuosa/
Tuula Hovilainen-Kilpinen/Laura Laakkonen


Hankkeen tavoitteet sote alalla:
PÄÄTAVOITTEENA: Uusi työssäoppimisen malli sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelman kotihoitoon

 1. Uusien menetelmien kehittäminen oppimiseen ja opetukseen työelämän kanssa yhteistyössä
 2. Henkilökohtaistamiskeskustelut lähihoitajaopiskelijan kotihoidon osaamisen kartoittamiseksi
 3. Kehitteillä olevien erilaisten toimintamallien testaaminen
 4. Yrittäjyysopetuksen integroiminen työelämään
 5. Oppimistulosten parantaminen, läpäisyn tehostaminen ja opiskelijoiden työllistymisen lisääminen.

Hankkeen osallistujat:
Lahden kaupunki, vapaku; Ismo Rautiainen ja Marja Laamanen
Lahden kaupunki, kotihoito; Raija Hippi ja Kati Liikonen (palveluohjaajat) ja työssäoppimisen ohjaajat XXXXX
Yksityinen kotihoito; Arki Aurinko, Tuula Jansson
Koulutuskeskus Salpaus, Maarit Kuosa, Tuula Hovilainen-Kilpinen ja Laura Laakkonen

Tavoite
Kevät 2014

Toimenpide

Maaliskuu
2014

Huhtikuu
2014

Toukokuu
2014

Työelämän ja opiskelijoiden rekrytointi hankkeeseen

Yhteydenotot työelämään ja kotihoito alueiden valinta
Rekrytointi video ja sahu opiskelijoiden tapaaminen

osallistujien kartoittaminen ja yhteydenpito. Raija Hippi
(JA-MET) ja
Kati Liikonen (Keskusta)

Opiskelijoiden rekrytointi vko 18

16.5.2014,
klo 11-12 "aloituspalaveri, Aleksi 24B, 6.kr

Henkilökohtaistami-nen ja joustavien & yksilöllisten
opintopolkujen lisääminen/
rakentaminen/
mahdollistaminen

SAHUjen henkilökohtaistamiskeskustelut heti opintojen alkaessa.

 

Henkilökohtaistamislomakkeen laatiminen hankkeelle

 

Opetussuunnitelmien tarkastelu

Opettajat kotihoitoon ja erikoisairaanhoitoon opetuksen sisältöjä tarkentamaan

 

Opettajien, palveluohjaajien ja tylssäoppimisen ohjaajien palaverit

Opettajien suunnittelu palaverit teoriasisältöjen rakentumisesta

 

Kotihoidon yhteyshenkilöiden tapaaminen ja hankkeen suunnittelu 8.5.2014

Opetusjärjestelyjen kehittäminen

.

Työssäoppimisen ajankohtien sopiminen;
2.3.-13.5.2015

Opettajat rakentavat ensi lukuvuoden opetuskokonai- suutta

Opettajat rakentavat ensi lukuvuoden opetuskokonai- suutta

Tiedottaminen

 

 

Wikin perustaminen/ Hanna Toijala, Salpaus

Hankkeen toimintasuunnitelman tekoa ja vienti wikiin

 

 

 

 

 

Raportointi

 

 

 

Wiki
Tavoite
Syksy 2014

Toimenpide

Elokuu
2014

Syyskuu
2014

Lokakuu
2014

Marraskuu
2014

Joulukuu
2014

 

 

 

 

 

 

 

Henkilökohtaistami-nen ja joustavien & yksilöllisten
opintopolkujen lisääminen/
rakentaminen/
mahdollistaminen

SAHUjen henkilökohtaistamiskeskustelut heti opintojen alkaessa.

ryhmille henkilökohtaistamiskeskustelut kotihoidon osaamisesta ja pidemmän to:n halukkuudesta heti koulun alkaessa

 

 

 

 

Opetussuunnitelmien tarkastelu

Opettajat kotihoitoon ja erikoisairaanhoitoon opetuksen sisältöjä tarkentamaan

 

 

 

 

 

Opetusjärjestelyjen kehittäminen

.

 

Opettajat rakentavat ensi lukuvuoden opetuskokonaisuutta

 

 

 

Tiedottaminen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raportointi

 

 

Henkilökohtaistamiskeskustelut hops alustalle

 

 

 


Mitkä ovat hankkeen avulla tavoiteltavat konkreettiset tulokset ja miten niitä aiotaan hyödyntää?

Tavoiteltu tulos

Mitä saatu aikaan/kevät 2014

Edelleen kehittäminen


Uudenlainen oppiminen työelämässä

 • Pitempi top ja teoriaa siirretty sinne, integroitu eri aineita

topin sisälle

 • Opiskelijat saavat ottaa vastuuta paljon enemmän
 • Itsenäiset ongelmanratkaisutaidot kehittyivät
 • Tiedonhakutaidot kasvoivat
 • Tiimityötaidot kasvoivat
 • Jatkossa oppisopimusten saaminen, tällä hetkellä ei mahdollisuuksia
 • topin pituus mukailtavissa
 • osaamisperusteisuus

 


Opetussuunnitelman sisältöjen kartoittaminen työelämälähtöiseksi

 •  OPS muutos on tehty ja sisältöjä muutettu hankkeen tulosteen perusteella työelämälähtöisemmäksi 

 


Opettajien työelämäjaksot

 •  Sahun osaamisalaan kuuluu kotihoito isona osa-alueena
 • kahden opettajan neljän viikon työelämäjaksot olivat todella antoisat
 • Jatkossa helpompi sopia työelämäjaksoja tämän mallin pohjalta
 • Työelämäjaksot mahdollistuvat nyt joka vuosi
 •  jatkossa muutkin opettajat mukaan
 • ilman hankerahaa mahdollisuus jaksoihin


Oppimis- ja opetusmenetelmien kehittäminen kotihoidon oppimiseen

 • Tämä tavoite toteutui todella hyvin
 • Opsissa sisällöt tarkentuivat nykyhetkeen
 • opetus on työelämälähtöisempää, kun on tuoretta kokemusta ja
  kerätty tietoa ohjaajilta mitä tiedollisia puutteita opiskelijoilla on ollut
 • kotihoito kehittynyt ja kehittyy koko ajan, muutoksessa pysytään mukana näin 
 • pitkätop kotihoidossa mallin mukaisesti nyt sovittu käytäntö mitä jatketaan
 •  työelämälähtöisten projektien virittäminen aikuispuolen kanssa yhteistyössä tai eri osaamisalat yhdessä
 • mallin laajentaminen muualle kuin kotihoitoon (top paikkojen saatavuus parantunut huomattavasti

Yrittäjyysopetuksen työelämälähtöisyys

 •  Oman osaamisen tuotteistamista harjoiteltu paljon
 • Mallissa opiskelijoiden ongelmanratkaisutaidot, yrittäjämäinen toiminta kasvanut selkeästi, Ottavat vastuun työstään.

 

Syksy 2015ToimenpiteetTulos
Mallin edelleen kehittäminen jatkuvaksi käytännöksi

Kotihoidon työssäoppimiseen on nyt valmis malli, jota jatketaan käytäntönä. Tämän syksyn aikana hiotaan vielä polkukuvaus kotihoidon kanssa yhteistyössä (mitä missäkin vaiheessa tapahtuu

 
Mallin laajentaminen osaamisaloihin/tutkinnon osiinTerveyspalvelu uudistus vähentää Lahdessa top paikkoja 170 sairaalan puolelta. Tämä linjaus näkyy koko Suomessa. Meidän tarvitsee saada opiskelijoita enemmän yhdelle alueelle ja muutenkin päivittää työssä oppimista ajantasalle. Kotihoito on erittäin tärkeä oppimisympäristö sotella. 
Oppisopimusten syntyminen

Selvittelyt Lahden kaupungin kanssa ovat edenneet hyvin. Sovittu pilotointi Lahden kaupungin ikääntyneiden asumispalveluissa. Laskevat nyt  montako opiskelijaa mahdollisuus ottaa (11 yksikköä) Oppisopimuksia neuvotellaan myös vammaispalveluiden puolelle. Tällä hetkellä suunnitelmissa sahun osaamisalan kevät lukukausi (noin 4 kk) oppisopimuksella. Tavoitteena jäädä töihin suoraan työpaikkaan.

 

Otetaan mukaan yksityiset palveluntarjoajat kuten Provesta oy, Mikeva Oy, Coronaria,

Mainio Vire, Mediverkko ja Mehiläinen -->Palveluntarjoajien kokouksessa syksyllä esitellään hanketta

Oppisopimusten mahdollisuuksia heikentävät mm yt. tilanteet, lääkehoidon oikeudet opiskelijoilla-->

Selvitetään aluehallintovirastolta voiko loppuaiheen opiskelija olla ns.  rinnastettavissa työntekijään (resurssi). Lääkehoidon asioita mm. loven suorittamisen selvitys käynnissä.

 

17 Comments

 1. Anonymous

  Rhinocort Aquano Prescription Finasteride Shop Singulair Cena cialis 1st Rx Orders Viagra Achat Libre Cialis 5 Mg Online
 2. Anonymous

  Amoxicillin For Infants Cialis Ohne Verpackung vardenafil in osterreich erhaltlich Buy Orlistat Online
 3. Anonymous

  Acheter Du Clomid En Streaming Levitra 5 Mg Foto Viagra Pfizer Preis generic 5mg cialis best price Vendita Viagra In Contrassegno
 4. Anonymous

  Chemical Mechanism Benzene To Amoxicillin buy cialis online Viagra Efectos Secundarios Jovenes Effets Cialis 10mg Cheap Viagra And Proscar
 5. Anonymous

  Discount Codes For Pharmacy Express Viagra Fur Die Frau Stern Pediatric Doses Of Amoxicillin cialis no prescription Pharmacy Online No Prescription
 6. Anonymous

  Новости авиации aviahot.news Новости частной и малой авиации aviahot.news Детали на сайте - https://www.aviahot.news Кирилловка 2019 www.karelhadek.com.ua Азовское море с www.karelhadek.com.ua Отдыхаем в Украине дешево! - https://www.karelhadek.com.ua Стрелковое 2019 www.sta.kr.ua Азовское море с www.sta.kr.ua в Стрелковом Отдыхаем в Стрелковом дешево! - https://www.sta.kr.ua
 7. Anonymous

  Отдых в Украине tbetu.com.ua Лучший отдых - это Кирилловка www.tbetu.com.ua Новости авиации www.aviahot.news Новости частной и малой авиации aviahot.news Детали на сайте - https://www.aviahot.news Кирилловка 2019 www.karelhadek.com.ua Азовское море с www.karelhadek.com.ua Отдыхаем в Украине дешево! - https://www.karelhadek.com.ua Стрелковое 2019 sta.kr.ua Азовское море с www.sta.kr.ua в Стрелковом Отдыхаем в Стрелковом дешево! - https://www.sta.kr.ua Нововсти Азова azov-sea.top Азовское море с azov-sea.top Отдыхаем на Азовском море выгодно! - https://www.azov-sea.top Базы отдыха в Кирилловке bazi-kirillovka.top Азовское море с bazi-kirillovka.top в Кирилловке Отдыхаем в Кирилловке! - https://www.bazi-kirillovka.top Генгорка 2019 www.gengorka.top Отдых на море - gengorka.top - отдых на косе Отдыхаем на Генгорке - https://www.gengorka.top Отели в Бердянске hotel-berdyansk.top Отдых в Бердянске - hotel-berdyansk.top - отдых на косе Отдыхаем на косе - https://www.hotel-berdyansk.top Отели в Кирилловке hotel-kirillovka.top Отдых на Азове - hotel-kirillovka.top - отдых на косе Поиск отелей с - https://www.hotel-kirillovka.top Отели в Лазурном lazurnoe.top Отдыхаем на Азовском море - lazurnoe.top Поиск отелей в Лазурном - https://www.lazurnoe.top Отдых в Кирилловке otdyh-kirillovka.top Где отдохнуть? - otdyh-kirillovka.top Достопримичательности Кирилловки - https://www.otdyh-kirillovka.top Новости Приморска и Запорожской области primorsk.top Где отдохнуть в Приморском? - primorsk.top Достопримичательности Приморска - https://www.primorsk.top Новости Счастливцево и Херсонской области schastlivcevo.top Где отдохнуть в Счастливцевоево? - schastlivcevo.top Достопримичательности - https://www.schastlivcevo.top Степановка в Запорожской области primorsk.top Где отдохнуть в Степановке Первой? - stepanovka.top Достопримичательности - https://www.stepanovka.top Стрелковое - strelkovoe.top Где отдохнуть в Стрелковом? - strelkovoe.top Достопримичательности Стрелкового - https://www.strelkovoe.top Ютуб видео: https://www.youtube.com/watch?v=_6-74wSusUM https://www.youtube.com/watch?v=l0vKI3IMF4I https://www.youtube.com/watch?v=EJVE5t60sRw https://www.youtube.com/watch?v=qWzoW4DYI0o https://www.youtube.com/watch?v=UWtQSclKkVc https://www.youtube.com/watch?v=iVgWImldgg0 https://www.youtube.com/watch?v=bTKIolRVsro https://www.youtube.com/watch?v=a_RxJD-Ilck https://www.youtube.com/watch?v=yw7qnvLLVzY https://www.youtube.com/watch?v=LB0ZPKuf5es https://www.youtube.com/watch?v=-43qiynTZWc
 8. Anonymous

  Viagra Sans Ordonnance Forum Priligy Venta En Venezuela Generic Viagra Spain Buy Cialis E
 9. Anonymous

  Indications Amoxil http://cialibuy.com - cialis Clobetasol France In Internet Free Doctor Consultation online cialis Cialis Shipped From Canada
 10. Anonymous

  Propecia Higado http://buycialisuss.com - Cialis Amoxil Allergies generic 5mg cialis best price All Kamagra
 11. Anonymous

  Propecia Crema http://abuycialisb.com - Cialis Low Price Viagra Pills For Sale Cialis Where To Buy Amoxicilina Robamox By Money Order
 12. Anonymous

  Vente Cialis 10mg http://abuycialisb.com - cialis canada Propecia Dht Buy Cialis Walmart Cialis Price
 13. Anonymous

  Знаете ли вы? Перечень имён может быть самостоятельным поэтическим жанром. Водитель ледового комбайна стал звездой единственного матча НХЛ, в котором принял участие. Подруга и последовательница Льва Толстого уже в детстве ходила босиком и отвергала нарядную одежду. Сооснователь и глава Социал-демократической партии Великобритании стал бароном. Русские мечтали о шапке-невидимке, а древние греки — о кольце невидимости. http://arbeca.net/
 14. Anonymous

  Это хорошая идея. Я Вас поддерживаю. ------ https://androidinfo.ru/obzory/planshety/324-obzor-huawei-mediapad-m5-lite.html В этом что-то есть. Благодарю за информацию, теперь я буду знать. ------ https://modscraft.net/mods/2774-fall-guys-addon-mod.html f234cd Сердечное Вам спасибо за Вашу помощь. ------ https://www.aftereffectsworld.com/templates/broadcast-packages Авторитетное сообщение :) ------ https://muzod.net/3918-sqwoz-bab-ty-vishenka-na-etom-torte.html Ты этого не сделаешь. ------ https://muzparty.net/4531-loc-dog-romantika-ep-albom-2020-premera.html По моему мнению Вы допускаете ошибку. ------ https://nmuz.net/5084-pasha-proorok-tvoya-devochka-boleet.html Нужно быть оптимистом. ------ smm plus Невероятно! ------ аккаунт фейсбук дешево Браво, отличный ответ. ------ пин ап казино официальный играть боян ------ купить аккаунт вконтакте ретвив
 15. Anonymous

  Широкое эксплуатация минералов под разных областях фиксировано именно тем, что они обладают много благотворных качества, которые владельцы смогут использовать для нашей с вами отношениях. Множество полудрагоценных минералов включают целебные, внутренние также еще волшебные черты, какие применялись изначально в вековом Египте. Теперь онлайн рекомендуем Вам познакомиться с веб-сайтом ценный поделочный камень, именно на котором любитеди сможете углубиться в впечатляющему маркомир камушком также пополнить наработанные знания касательно варианты, характеристики и типы минералов, плюс также сообразить, чем природные талисманы имеют возможность волшебно оказывать влияние к ваше здоровьем также жизнь. Еще когда посетитель сайта начинающий по минеральной науке посетитель сможете https://kamniguru.ru/ достаточно быстро сообразить касательно передвижении источнику затем перейти в познавательные для читателя публикации: дорогие минералы, полудрагоценные минеральные элементы, поделочные, камни исходя с отметку зодиака, тон также параметрам. Автор материалов про камни здесь известный знаток также геолог, потому вся информация KamniGuru.Ru истинно подтверждена и. Этот ресурс для желающего гостя будет огромным открытием в области науки про камни. Добро https://kamniguru.ru/ видеть!
 16. Anonymous

  купить стабилизатор напряжения в интернет магазине https://msk-stabilizator.ru https://msk-stabilizator.ru
Write a comment…