Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0701MP103 MATEMATIIKAN PERUSTEET 3 OP

Osaamistavoitteet

 

Opintojakson tavoitteena on algebran käyttötaidon kehittäminen ja syventäminen niin, että opiskelijat voivat jatkaa matematiikan opintoja sekä osaavat soveltaa matemaattisia menetelmiä erityisesti luonnontieteiden, mekaniikan ja sähkötekniikan opinnoissa.

Sisältö

  • potenssi-, polynomi- ja rationaalilausekkeiden sieventäminen
  • ensimmäisen asteen yhtälöt ja yhtälöryhmät
  • yksinkertaisia sanallisia probleemoja ja prosenttilaskuja
  • 2. asteen, juuri- ja korkeamman asteen yhtälöt
  • tason analyyttisen geometrian alkeet
  • logaritmi- ja eksponenttifunktio
  • yksinkertaiset logaritmi- ja eksponenttiyhtälöt

Suoritustapa ja arviointi

Opintojakso muodostuu luennoista ja harjoituksista. Arviointi tapahtuu tuntiosaamisen, harjoitustehtävien ja välikokeiden tai tentin perusteella.

Arviointi asteikolla 1 - 5.

Opiskelumateriaali

Launonen, E., Sorvali, E. & Toivonen, P. 2003. Teknisten ammattien matematiikka 3 A. 9. painos. Helsinki: WSOY.

  • No labels