Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0701T2103 TILASTOMATEMATIIKKA 2, 3 OP

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on tilastollisten menetelmien käytön syventäminen: Opiskelija osaa testata hypoteeseja ja määrittää luottamusvälejä.

 Sisältö

  •  estimointi ja luottamusrajat
  • tilastollinen testaus
  • tilastollisten ohjelmistojen käyttö

 Edeltävät opinnot

 0701T1103 Tilastomatematiikka 1

 Suoritustapa ja arviointi

Opintojakso muodostuu luennoista ja harjoituksista. Arviointi tapahtuu tuntiosaamisen, harjoitustehtävien ja välikokeiden tai tentin perusteella.

Arviointi asteikolla 1 - 5.

 Opiskelumateriaali

Launonen, E., Sorvali, E. & Toivonen, P. 2006. Teknisten ammattien matematiikka 3 E. Todennäköisyyslaskenta ja tilastomatematiikka. 1. painos. Helsinki: WSOY.

  • No labels