Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0750MP204 MATERIAALIOPIN PERUSTEET 4 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää eri materiaalien ominaisuuksia ja tuntee niiden käyttökohteita. Opiskelija osaa tehdä materiaalinvalintoja erilaisiin käyttösovelluksiin ja hyödyntää tietoa tuotesuunnittelussa. Helpottaa opiskelijasuuntautumisvaihtoehdon valinnassa.

Sisältö

 • puu uusiutuvana materiaalina
 • puun ominaisuudet ja käyttökohteet
 • muovien ominaisuudet ja valintaperusteet
 • muovien käyttösovelluksia
 • tekstiilikuitujen rakenteet ja ominaisuudet
 • kuitujen kehitys ja tulevaisuuden kuidut
 • teräksen ja valuraudan perusominaisuudet
 • metallimateriaalien valintaprosessi
 • komposiitit ja niiden käyttösovellukset
 • nanoteknologian sovelluksia

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, etätehtävät ja kirjallinen tentti.

Arviointi asteikolla 1 - 5 

Opiskelumateriaali

 Luennot ja muu opintojakson yhteydessä annettava kirjallinen aineisto.

 • No labels