Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0750P1205 PROJEKTI 1 5 OP

 

Osaamistavoitteet

Opiskelija osallistuu ryhmän jäsenenä projektin toimeksiannon suunnitteluun ja toteutukseen. Projektissa selvitetään pehmustetuissa huonekaluissa käytettäviä materiaaleja ja niiden kierrätettävyyttä. Projektin tavoitteena on opiskelijoiden käytännön suunnittelu- ja toteutustaitojen kehittäminen, projektityöskentelyn perusteiden oppiminen, ryhmätyötaitojen harjoittelu ja projektin dokumentoinnin perusteet.

Sisältö

  • projektityöskentelyn perusteet
  • kestävän kehityksen periaatteet
  • kierrätyskalusteen hankinta
  • tuotteen purku ja materiaalien lajittelu
  • materiaalien dokumentointi
  • selvitys materiaalien kierrätettävyydestä
  • materiaalien kierrätyksen toteutus
  • tutkimustulosten dokumentointi
  • projektin esittely

 Suoritustapa ja arviointi

 Projektin hyväksytty tekeminen, dokumentointi ja esittely. Arviointi asteikolla 1-5.

 

  • No labels