Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0750TP204 TEKNINEN PIIRUSTUS 4 OP

Osaamistavoitteet

 

Opiskelija

  • hallitsee teknisen piirtämisen perusteet.
  • Hän osaa lukea teknisiä piirustuksia ja omaa valmiudet teollisuudessa tarvittavien piirustusten laadintaan ja muokkaamiseen CAD -ohjelmistolla.

 Sisältö

 

  • piirustustyypit ja standardit
  • teknisen piirustuksen perustiedot
  • tasokuvien ja piirustusten laadinta ja tulostus

Suoritustapa ja arviointi

 Luennot, harjoitukset, tehtävät, tentti

Arviointi asteikolla 1 - 5

Opiskelumateriaali

Pere Aimo: Teknisen piirustuksen perusteet; oppi- ja harjoituskirja ammattiopetukseen 6. painos tai uudempi. Helsinki:Kirpes Oy

CAD-ohjelmiston käyttöohjeet.

  • No labels