Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0753JV603 JOUSTAVIEN VAATTEIDEN MUOTO JA RAKENNE 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa kaavoittaa ja valmistaa naisten, miesten ja lasten trikoo- ja neulevaatteita teollisin työtavoin
  • osaa suunnitelle ja toteuttaa neuletuotteisiin toimivia työtapoja
  • osaa käyttää ja huoltaa neuleteollisuuden käyttämiä ompelukoneita
  • ymmärtää neuleen ominaisuuksien vaikutuksen neuletuotteiden suunnittelussa, kaavoituksessa ja valmistuksessa

Sisältö

Neuletuotteiden ompelukoneet, neuletuotteen suunnittelu, neuletuotteiden peruskaavat ja kuosittelu, neuletuotteiden työtavat ja valmistus

Suoritustapa ja arviointi

Aktiivisuus kontaktiopetuksessa, luennot, harjoitukset ja tentti

Arviointi asteikolla 1 - 5

Opiskelumateriaali

Luentomonisteet ja kurssilla syntyvä materiaali

  • No labels