Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0753TK605 TIETOKONEKAAVOITUS 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa piirtää peruskaavamuotoja tietokoneella
  • osaa tehdä peruskaavamuotoihin sarjonnan
  • osaa tehdä yksinkertaisia kuositteluja tietokoneen avulla
  • osaa perustaa mallin ja tilauksen ja tehdä leikkuuasetelman
  • osaa tehdä sovituksen vaatimia muutoksia kaavoihin PatternDesign-ohjelmassa
  • osaa rakentaa vuorin kaavoja miehustan kaavoista
  • osaa rakentaa mallin ja tehdä asetelmia vuorillisille ulkoiluasuille

Sisältö

AccuMark-ohjelmiston rakenne, kaavan piirtäminen, sarjonta ja kuosittelu PatternDesign-ohjelmalla, mallin perustaminen ja asetelmatilauksen tekeminen AccuMark Explorerissa sekä asetelman tekeminen Marka-ohjelmassa sekä kaavojen ja asetelmien tulostus.

Suoritustapa ja arviointi

Aktiivisuus kontaktiopetuksessa, harjoitukset, etätehtävät ja tentti

Arviointi asteikolla 1 - 5.

Opiskelumateriaali

Luentomateriaali, ohjelman käyttöoppaat

  • No labels