Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0753UR704 ULKOVAATTEEN MUOTO JA RAKENNE 4 OP

 

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa kaavoittaa ulkoiluasuja peruskaavoista malleja vastaaviksi sarjatuotekaavoiksi manuaalisesti ja tietokoneen avulla
  • osaa suunnitella ja toteuttaa tukemissuunnitelmia ja piirtää vuorin kaavoja
  • osaa suunnitella ja kehittää valmistettaviin tuotteisiin tarkoituksenmukaisia työtapoja
  • osaa valmistaa vuorillisen ulkoiluvaatteen tehokkain työtavoin

Sisältö

Ulkoiluvaatteen kaavoitus, erikoishihojen kaavoitus, ulkoiluvaatteen työtavat, tukeminen ja vuoritus, valmistuskaavion käyttö sekä ulkoilupusakan harjoitustyö

 

Suoritustapa ja arviointi

Aktiivisuus kontaktiopetuksessa, harjoitustyöt, etätehtävät ja tentti.

Arviointi asteikolla 1 - 5.

 

Opiskelumateriaali 

Luentomonisteet

 

  • No labels