Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0753VK506 VAATETUSTEKNIIKAN KEMIA 6 OP

 

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa soveltaa kemiaa tekstiili- ja vaatetusalalla
  • tuntee tavallisimpien tekstiilikuitujen kemiallisen rakenteen ja ymmärtää sen vaikutuksen eri kuitumateriaaleista ja kuitusekoitteista valmistettujen tekstiilituotteiden esikäsittelyyn, värjäys- ja viimeistysmenetelmiin
  • hallitsee kankaanpainannan työtavat
  • ymmärtää tekstiilien huollon perusteet
  • osaa vertailla eri värjäys- ja viimeistysmenetelmien ja huollon ympäristövaikutuksia

 

Sisältö

Tekstiilituotteiden esikäsittelyt, värjäys- ja viimeistysmenetelmät, kankaanpainannan työtavat ja toteutus, tekstiilien vesi- ja kemiallinen pesu.

Suoritustapa ja arviointi

Aktiivisuus kontaktiopetuksessa, kankaanpainannan työpaja ja tentti.

Arviointi asteikolla 1 – 5.

 

Opiskelumateriaali

Monisteet, verkkomateriaali. Sovitaan opintojakson alussa.

  • No labels