Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0753VM403 VAATTEEN MUODON PERUSTEET 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • tuntee mitoitusjärjestelmät ja mittataulukot
  • osaa piirtää kaavamuotoja tietokoneella ja kuositella peruskaavoista yksinkertaisia tuotteita malleja vastaaviksi leikkuukaavoiksi
  • osaa rakentaa kaavoista mallin ja tehdä leikkuuasetelman tietokoneella

Sisältö

Naisten, lasten ja miesten kevyiden vaatteiden mitoitusjärjestelmät ja mittataulukot, Tietokonekaavoitusohjelman toiminnot ja kuosittelutekniikat, mallitiedoston perustaminen ja leikkuuasetelman teko tietokoneella

Suoritustapa ja arviointi

Aktiivisuus kontaktiopetuksessa, harjoitukset, etätehtävät ja tentti

Arviointi asteikolla 1 - 5.

 

Opiskelumateriaali

Luentomateriaali

Kurssimonisteet ja ohjelman käyttöopas

  • No labels