Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

MATERIAALITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 65 OP

01SUO ASIANTUNTIJAVIESTINTÄ 4 OP

01RUO RUOTSI 3 OP (lain 424/2003 ja asetuksen 481/2003 mukainen kielitaito)

01ENG ENGLANTI 3 OP

01PJYT YRITTÄJYYSOPINNOT 4 OP

SUOMEN TASOKOE

Jokainen ensimmäisen vuoden opiskelija osallistuu opintojen alussa pidettävään lähtötasokokeeseen, jonka perustella osa opiskelijoista ohjataan valmentavalle opintojaksolle.

 

ENGLANNIN JA RUOTSIN TASOKOKEET

 Kaikki testataan englannin ja ruotsin kielessä tietokoneella tehtävällä tasokokeella. Tasokokeen perusteella

opiskelijoille tarjotaan täydentäviä kieliopintoja tai ohjataan suoraan varsinaisille kielten opintojaksoille.

 

MATEMATIIKKA

 

Kaikki uudet opiskelijat osallistuvat matematiikan tasokokeeseen ensimmäisen opiskeluvuoden alussa. Tasokokeessa on

kymmenen tehtävää, ja maksimipistemäärä on 30. Opiskelijat ohjataan tasokokeen perusteella

koulutusohjelmakohtaisiin matematiikan tasoryhmiin.

Kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua fysiikan tasokokeeseen, joka järjestetään pääsääntöisesti heti 1.

opiskeluvuoden alussa. Tasokoe sisältää 5 tehtävää. Tehtävät ovat lukion laajan fysiikan mekaniikan ja lämpöopin

kursseihin liittyviä laskutehtäviä teoriakysymyksiä. Kokeen maksimipistemäärä on 30 pistettä ja kokeen

hyväksymisraja on 20 pistettä. Fysiikan tasokokeen hyväksytty suoritus korvaa fysiikan opintoja seuraavasti: Fysiikan

ja kemian perusteet, fysiikan osuus.

  • No labels