Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 65 OP

Materiaalitekniikan perusteet 17 op

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija

  •  ymmärtää eri materiaalien ominaisuuksia ja tuntee niiden käyttökohteita.
  •  Hän osaa lukea teknisiä piirustuksia ja omaa valmiudet teollisuudessa tarvittavien piirustusten laadintaan ja muokkaamiseen.
  •  Opiskelija tuntee laboratoriokoneisiin liittyvät työturvallisuusmääräykset ja turvalliset työtavat sekä hän osaa työskennellä laboratorioiden koneilla ja laitteilla
  • No labels