Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 65 OP

Perusopinnot 1, 15 op

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija oppii matematiikan, fysiikan ja kemian ammattikorkeakoulutason perustaitoja, jotta opiskelijalla on valmius vastaaviin jatko-opintoihin sekä ymmärrys ja osaaminen soveltaa oppimaansa ammattiopinnoissa.

  • No labels