Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 65 OP

Perusopinnot 2, 23 op

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa käyttää ja soveltaa matemaattisia menetelmiä esimerkiksi kinematiikkaan, lujuusoppiin, sähköoppiin sekä koulutusohjelman ammattiopintoihin.
  • osaa tehdä fysikaalisia mittauksia ja ymmärtää fysiikan kokeellisena luonnontieteenä.
  • syventää insinöörin työssä tarpeellista luonnontieteen alan osaamistaan mm. sähkön, valon, magnetismin osalta.
  • No labels