Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

OPINTO-OPAS 2013-2014

Tekstiili- ja vaatetustekniikka

 

Tekstiili- ja vaatetusala on viime vuosikymmenien aikana muuttunut radikaalisti. Siitä on tullut hyvin monimuotoista ja monitieteistä. Tekstiilien ja vaatteiden valmistus alkaa kuidun valmistuksesta ja värjäyksestä ja päättyy valmiiseen vaatteeseen, sisustustekstiiliin tai tekniseen käyttötarkoitukseen soveltuvaan tuotteeseen kuten hygienia- ja sairaalatekstiiliin. Tekstiileihin ja vaatteisiin voidaan integroida erilaisia teknisiä laitteita sekä uusia mekaanisia ja kemiallisia ominaisuuksia, joiden avulla niihin saadaan ns. älykkäitä toimintoja. Toisaalta tämän päivän vaatteelta vaaditaan myös ekologisuutta ja eettistä valmistusta. Koulutusohjelmamme paneutuu vaatetusalan tietoteknisiin sovelluksiin ja niitä käytetään mm. suunnittelussa, kaava- ja valmistustekniikassa sekä tuotannonohjauksessa. Opiskelija perehtyy myös tekstiilimateriaaleihin ja niiden valmistukseen, ekologiaan ja testaukseen, tuotteen suunnitteluprosessiin, vaatetusfysiologiaan sekä vaatetusalan kansainväliseen toimintaan.

Globaalitoiminta vaatetusalalla on arkipäivää. Materiaalien toimittajat ja tuotteen valmistajat, samoin kuin tuotteen ostajat ja loppukäyttäjät ovat usein ulkomaalaisia. Kansainvälistyvässä työelämässä tarvitaankin riittävää kielitaitoa, eri kulttuurien tuntemusta sekä logistiikan hallintaa. Tekstiili- ja vaatetustekniikan insinöörillä on valmiudet toimia tekstiili- ja vaatetusteollisuuden johto-, kehitys-, tuotannonsuunnittelu- ja markkinointi- ja hankintatehtävissä sekä alan itsenäisenä yrittäjänä ja konsulttina. Toimintaympäristöinä voivat olla mm. kutomot, neulomot, värjäämöt, pesulat, vaatetus- ja turkisalan yritykset ja maahantuojat, teknisten tekstiilien valmistajat, tutkimusosastot, koulutuslaitokset sekä kauppa.

 

KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 65 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Työelämävalmiudet 10 op

 

 

 

 

 

0760OA103 Oppiminen ja ammatillinen kasvu 3 op x     
0750IC103 ICT-valmiudet 3 op  x    

01SUO Asiantuntijaviestintä 4 op

 x

 

 

 

 

  • 01SUOA Asiantuntijaviestintä (3 op)

 

 

 

 

 

  • 01PINFO Informaatiolukutaito (1 op)

 

 

 

 

 

01RUO Ruotsin kieli 3 op

 x

 

 

 

 

  • 01RUOK kirjallinen osio (1,5 op)

 

 

 

 

 

  • 01RUOS suullinen osio (1,5 op)

 

 

 

 

 

Materiaalitekniikan perusteet 17 op

 

 

 

 

 

0750TP204 Tekninen piirustus 4 op

 x 

 

 

 

 

0750MP204 Materiaaliopin perusteet 4 op

 x

 

 

 

 

0750TK204 Työsuojelu ja koneiden käyttöturvallisuus 4 op

 x

 

 

 

 

0750P1205 Projekti 1 5 op

 

 

 

 

Perusopinnot 1, 15op

 

 

 

 

 

0701MP103 Matematiikan perusteet 3 op

 x

 

 

 

 

0701GT203 Geometria ja trigonometria 3 op

 x

 

 

 

 

0701FK103 Fysiikan ja kemian perusopinnot 3 op

 x

 

 

 

 

0750ME303 Mekaniikka 3 op

 x

 

 

 

 

0701KE103 Kemia 3 op

 x

 

 

 

 

Perusopinnot 2, 23op

 

 

 

 

 

0701VM203 Vektorit ja matriisit 3 op

 

 x

 

 

 

0701D1103 Differentiaali- ja integraalilaskenta 1, 3op  x   
0701OK103 Orgaaninen kemia ja kemian laboraatiot 3 op  x   
0753VF505 Vaatetustekniikan fysiikka 5 op  x   
0753VK506 Vaatetustekniikan kemia 6 op   x   
01ENG Englannin kieli ja viestintä 3 op   x   

AMMATTIOPINNOT 115 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Vaatetustekniikan perusteet 12 op

 

 

 

 

 

0753TM404 Tekstiilien materiaalit ja rakenteet 4 op

x

 

 

 

 

0753VM403 Vaatteen muodon perusteet 3 op

 

 

 

 

0753VV Vaatteen valmistamisen perusteet 5 op

x

 

 

 

 

Ulkovaatteen tekninen suunnittelu ja tutkimus 14 op

 

 

 

 

 

0753TK605 Tietokonekaavoitus 5 op

 

x

 

 

 

0753JV603 Joustavien vaatteiden muoto ja rakenne 3 op

 

x

 

 

 

0753VF603 Vaatetusfysiologia 3 op

 

x

 

 

 

0753TT603 Tekstiilien testaus 3 op     
Ulkovaateprojekti 17 op

 

 

 

 

 

0753UR704 Ulkovaatteen muoto ja rakenne 4 op

 

x

 

 

 

0753UK703 Ulkovaatteen mallin kehittäminen 3op

 

 

 

 

0753UM Ulkovaatteen muodon kehittäminen 4 op

 

x

 

 

 

0753UV706 Ulkovaatteen rakenteiden kehittäminen ja valmistus 6 op

 

 

 

 

Yrittäjyys ja markkinointi 15 op

 

 

 

 

 

0750YO804 Yrittäjyysopinnot 4 op

 

 

 

 

0750LT803 Logistiikka ja tuotannonohjaus 3 op

 

 

x

 

 

0750YT802 Yritystalous 2 op   x  
0750JO803 Johtaminen 3 op     
0701T1103 Tilastomatematiikka 1 3 op     

Vaatetusalan tuotantotoiminta 16 op

 

 

 

 

 

0753VT903 Vaatteen tuotannollinen kaavoitus 3 op   x  
0753VS904 Vaatetusalan tuotannon suunnittelu 4 op    x  
0753VP Vaatetusalan tuotantoprojekti 6 op    x  
0750SA113 Sähkö- ja automaatiotekniikka 3 op    x  

Vaatetusala kansainvälisessä toimintaympäristössä 14 op

 

 

 

 

 

0753MR905 Malliston rakenne ja markkinointi 5 op   x  
0753VH906 Vaatetusalan hankintatoiminta 6 op   x  
0753VE903 Vaatetustekniikan englanti 3 op    x  

Vaatetusalan T&K toiminta 12 op

 

 

 

 

 

0753NM1003 Vaatteen mittatilauskaava ja 3D mallinnus 3 op     x 
0753VE1003 Vaatetusalan erikoistuotteiden rakenteet ja työtavat 3 op     x 
0753VP1003 Vaatetusalan tuotekehitysprojekti 3 op     x 
0701T2103 Tilastomatematiikka 2 3 op     x 

SYVENTÄVÄT OPINNOT 15 OP

 

 

x

x

 

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Vapaasti valittavat opinnot 15 op

 

 

 

 

 

0760OA103 Oppiminen ja ammatillinen kasvu 3 op x     
07VVSUOPE03 Suomen kielen perusteet 3 op

 x

 

 

 

 

01VVRUOVA Ruotsin kielen valmentavat opinnot 3 op

 x

 

 

 

 

01VVENGVA Englannin kielen valmentavat opinnot 3 op

 

 x

 

 

 

0760SP003 Spoken English 3 op

 x

 

 

 

 

0760RA003 Raportoiva kirjoittaminen ja abstrakti 3 op    
0760SP903 Saksan kielen alkeet 3 op

 x

 x

 x

 

0760SJ803 Saksan kielen jatkokurssi 3 op  x x x 
0760VVA03 Venäjän kielen alkeet 3 op  x 
0760VVJ03 Venäjän kielen jatkokurssi 3 op x 
0760EK803 Kaupallinen englanti 3 op    x x 
0753SRV03 Kaavatekniikan perusteet 3 op     
0753STV03 Valmistustekniikan perusteet 3 op  x    
0753KKV03 Konekirjonta 3 op   x   
0753VWV03 Vaatetuksen Workshop 3 op  x   

HARJOITTELU 30 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Harjoittelu I 15 op

 

 

 

 

 

0703HA013-0703HA413 Harjoittelu 5 x 3 op

 

 

 x

 

 

Harjoittelu II 15 op

 

 

 

 

 

0703HA513-0703HA913 Harjoittelu 5 x 3 op

 

 

 

 x

 

OPINNÄYTETYÖ 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Opinnäytetyö 15 op

 

 

 

 

 

0722ON015 Opinnäytetyö 15 op

 

 

 x

 

 ops1314-tl-materiaalitekniikka-tekstiili-ja-vaatetustekniikka.pdf 23.4.2013

  • No labels