Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

AMMATTIOPINNOT 115 OP

Ulkovaateprojekti 17 op

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää kohderyhmän, toiminnan ja teollisen tuotannon asettamat vaatimukset tuotesuunnittelulle
  • ymmärtää tuotekehitysprosessin vaiheet teollisessa tuotannossa
  • ymmärtää toiminnallisuuden asettamat vaatimukset tuotteen kaavoituksessa
  • osaa suunnitella ja piirtää toteutuskelpoisia malli- ja työsuunnitelmia käsin ja tietokoneella
  • ymmärtää työtapasuunnitelmien ja muun ennakkosuunnittelun merkityksen toimivassa tuotekehityksessä
  • osaa kaavoittaa ulkotyövaatteen ja tehdä tarvittavat leikkuuasetelmat tietokoneen avulla tehdyn työtapasuunnitelman mukaisesti
  • osaa valmistaa mallituotteen ja laatia valmistusohjeet tuotantomallia varten

 

  • No labels